Den 22. august kunne Erria præsentere sin halvårsrapport for 2023, hvilket gav aktionærerne det første indblik i årets finansielle udvikling, eftersom Erria rapporterer til markedet halvårligt.

Målt på Errias egne forventninger til helåret, er selskabet kommet godt igennem årets første seks måneder, hvor de målt på bundlinjen allerede er næsten tæt på at have realiseret selskabets helårsforventninger i årets første halvår målt på bunden af intervallerne. Erria leverede et EBITDA på 4,4 mio. kroner og et EBIT på 3,7 mio. kroner, hvor guidance lyder på hhv. 5-8 mio. kroner og 4-7 mio. kroner.

Alt efter hvordan udviklingen er i containerbranchen i den sidste halvdel af året, står Erria solidt placeret til at levere på sin guidance, hvor de målt på omsætningen også er godt på vej med en omsætning på 94,7 mio. kroner i første halvår og en guidance på 170-185 mio. kroner for helåret. Tilbage i 2022 viste Erria en realistisk tilgang til sin guidance gennem året, hvilket resulterede i, at selskabet måtte opjustere fem gange for regnskabsåret.

I Errias guidance er desuden indregnet usikkerhed grundet de makroøkonomiske udfordringer, samt at selskabet foretager investeringer i depotudvidelser i ECS-forretningen for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel, når containermarkedet forbedres de kommende år. Et eksempel på dette så vi i starten af juni måned, hvor Erria annoncerede etableringen af et 40.000 m2 stort ’Inland Container Depot’ i Vietnam.

I 2022 realiserede Erria en omsætning på 157,9 mio. kroner med et EBITDA på 13,2 mio. kroner. Den ventede tilbagegang i resultatet skyldes de føromtalte usikkerheder og investeringer i depotudvidelser, der på sigt skal bidrage til vækst. Erria rapporterer forventeligt næste gang til markedet, når de præsenterer årsrapport i marts 2024.