SPENN Technology har i dag meddelt, at de har fået godkendelse til at kunne modtage VISA transaktioner gennem Kazang i Zambia.

Godkendelsen blev givet fra Bank of Zambia, og er meget betydningsfuld for Kazang, som SPENN ejer 60% af. Kazang Zambia har mere end 6 mio. transaktioner hver måned gennem deres 25.000 tusinde EMV compliant enheder, hvoraf 15.000 benyttes dagligt. Enhederne står hos mange almindelige retail virksomheder, hvor der ikke er en høj nok volumen for de traditionelle banker til at have en automat.

Alene det sidste år er kortbetalinger steget med 46% i Zambia, hvorfor det er et marked i høj vækst, som Kazang Zambia nu kan understøtte. Derudover har SPENN Technology et samarbejde med Mastercard, der kan integreres i Zambia. SPENN Technology og Kazang Zambia står dermed i en god position for kontantløse overførselsmuligheder i Zambia, der er en hidtil undersupporteret del af den lokale økonomi.

Kazang præsterer på nuværende tidspunkt en månedlig turnover på 1,9 mio. USD og et bruttoresultat for Kazang på 360.000 USD. Det forventes, at der for hver 5.000 dagligt benyttede enheder der modtager VISA, at der kommer 100.000 USD yderligere i bruttoresultat, hvorfor aftalen potentielt kan fordoble bruttoresultatet for Kazang Zambia efter en adaptionsperiode på 5 måneder. Det næste år forventer Kazang Zambia at udrulle yderligere 15.000 enheder.

I denne forbindelse udtaler CEO i SPENN Technology, Jens Glaso:

We are making significant strides towards revolutionizing the financial landscape in Zambia. The successful acquisition and integration of Kazang, coupled with the substantial increase in deploying new POS machines, provide us with a robust foundation for future growth.