Det har været et år med mange begivenheder for Erria, hvor selskabets forventninger for året i dag er væsentligt højere, end da vi startede året.

Efter fire opjusteringer i 2022, forventer Erria i dag at nå en omsætning på 140-150 mio. kroner med et positivt EBITDA på 11-13 mio. kroner, svarende til en forventet EBITDA-margin på 7,3-9,3%. Da Erria første gang præsenterede sine forventninger til 2022, forventede Erria at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner med et positivt EBITDA på 2-4 mio. kroner, svarende til en EBITDA-margin på 2-4,4%.

Erria har dermed gennem året løftet sit interval for omsætningsforventningerne med 50 mio. kroner og effektiviseret driften, så de i dag forventer en væsentligt bedre EBITDA-margin. Særligt aftalen med Ørsted er medvirkende til de øgede forventninger, der i alt er estimeret til at have en værdi på maksimalt 450 mio. kroner over aftalens femårige periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

På driftssiden har Erria lykkedes med at optimere driften i det opkøbte Vietnamesiske selskab, Mermaid Maritime Vietnam Company. Her har Erria sorteret ud i urentable kontrakter og driftsforhold, hvilket har medvirket til de øgede forventninger til EBITDA-marginen.

I første halvår omsatte Erria for 49,4 mio. kroner, hvorfor størstedelen af omsætningen skal hentes i andet halvår. Den store kontrakt med Ørsted trådte dog først i kraft i starten af andet halvår, hvor Erria desuden har meddelt, at aktiviteten i opstarten har været større end forventet, hvilket medvirkede til den seneste opjustering i oktober.