I næste måned offentliggør Erria regnskab for første halvår. Det har allerede været et begivenhedsrigt år for selskabet, som har opjusteret sine forventninger to gange.

Opkøb og en rekordstor ordre har været to af de helt store temaer for Erria. Det har medvirket til, at Erria i dag guider med at nå en omsætning på 110-120 mio. kroner med et positivt EBITDA på 7-9 mio. kroner. Den rekordstore kontrakt blev indgået med Ørsted, og har en varighed på fem år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Aftalen med Ørsted blev offentliggjort i juni, hvorfor den ikke vil kunne ses i regnskabet for første halvår, men nærmere afspejles, når årsregnskabet for 2022 offentliggøres. Da aftalen med Ørsted blev annonceret, fremgik det, at kontraktsummen maksimalt har en værdi på 450 mio. kroner, hvorfor aftalen også forventes at bidrage væsentligt til de kommende regnskabsår.

Den positive start på året for Erria har også afspejlet sig i aktien, som gennem første halvår steg 78%, og dermed var den bedst performende aktie på den danske vækstbørs i årets første seks måneder. Derudover er likviditeten i aktien gået fra at have et gennemsnit på under 10.000 kroner om dagen i januar til at have en gennemsnitlig daglig likviditet på over 400.000 kroner i juni. I samme periode er Erria gået fra at have registreret 298 aktionærer på Nordnet til at have 359 registrerede aktionærer på Nordnet.

Errias regnskab for første halvår offentliggøres d. 24. august 2022.