I næste uge træder vi ind i august måned, der vanen tro er en stor regnskabsmåned på den danske vækstbørs.

Sæsonen for halvårsregnskaber er særlig interessant for vækstbørsselskaberne, da mange ikke offentliggør regnskab kvartalsvis. Det betyder, at flere af selskaberne endnu ikke har offentliggjort tal for 2022, da de kun er forpligtede til at offentliggøre halv- og helårsregnskab – i hvert fald for de selskaber, som er noteret på First North.

Inden den store regnskabsperiode begynder, har vi set lidt nærmere på hvor mange selskaber, der har justeret sin guidance til indeværende regnskabsår. Justeringer af guidance er generelt et tema på vækstbørsen, hvor det i en vækstfase ofte kan være sværere at forudsige udviklingen. Antallet af justeringer afspejler også, at det har været et tema på vækstbørsen indtil videre i 2022, hvor jeg har noteret 8 opjusteringer og 13 nedjusteringer.

Justering af guidance

Af forskellige årsager har vi allerede set en del justeringer i guidance i 2022. Justeringerne skal ses i lyset af alt fra samfundsrelaterede tendenser til selskabsspecifikke årsager. Derudover har nogle selskaber justeret sine langsigtede forventninger til eksempelvis næste regnskabsår eller en mere langsigtet strategi frem mod 2025. Et selskab som Mdundo har desuden været ude med en opdatering, hvor de både nedjusterede deres forventninger til omsætningen, men opjusterede deres forventninger til EBITDA og antallet af månedlige aktive brugere. En ændring som denne er hverken kategoriseret som en op- eller nedjustering, og er derfor ikke med i opgørelsen.

De 8 opjusteringer er fordelt over 6 selskaber, mens de 13 nedjusteringer er fordelt over 12 selskaber. Erria og Shape Robotics har begge opjusteret sine forventninger to gange til indeværende regnskabsår, mens LED iBond omvendt har nedjusteret sine forventninger to gange. Derudover er Wirtek et af de selskaber, som har opjusteret sine langsigtede forventninger, hvorfor selskabet kun er opgjort til en opjustering i indeværende regnskabsår, efter selskabet lukkede en stor kundeaftale tilbage i marts. Opgørelsen af ændringer i guidance fremgår af nedenstående graf.

Op- og nedjusteringer 2022 (27. jul 2022)

Hvorvidt der er sammenhæng mellem ændringer i guidance og aktiekursen, må være svært at opgøre. Alligevel synes jeg dog, at det umiddelbare indtryk er, at investorerne tillægger guidance væsentlig betydning. Tidligere i juli beskrev vi hvilke danske vækstbørsaktier, som havde klaret det bedst i årets første seks måneder. Her fremgik det, at kun syv af aktierne sluttede første halvår i plus, og tre af disse selskaber er blandt de seks selskaber, som har leveret mindst en opjustering. Erria, Shape Robotics og Konsolidator sluttede nemlig alle med et positivt afkast i aktiekursen efter første halvår. De tre bedst performende aktier i første halvår 2022 var Erria, Mdundo og Shape Robotics med afkast på hhv. 78%, 55% og 40%. Omvendt faldt LED iBond 60% i samme periode, efter aktien allerede var faldet 77% gennem 2021.

Personligt glæder jeg mig til at blive klogere på en masse regnskaber gennem den kommende måned, hvor vi måske får flere ændringer i selskabernes guidance. Det kan dermed blive en måned med større udsving, da mange af selskaberne kommer med selskabsnyt.