Erria har i dag opjusteret sine forventninger til regnskabsåret 2023 som følge af stigende aktivitet i 3 ud af koncernens 4 selskaber i fjerde kvartal 2023.

Erria opjusterer sine forventninger til helårsresultatet og forventer nu en omsætning for 2023 på mellem 200-205 mio. kroner mod tidligere 170-185 mio. kroner. Opjusteringen er udtryk for stærk performance i selskaberne Erria A/S, Mermaid Maritime Vietnam og Cathay Seal. Erria løfter ligeledes bunden af forventningerne til EBIDTA på 6-8 mio. kroner mod tidligere 5-8 mio. kroner samt et EBIT på 5-7 mio. kroner mod tidligere 4-7 mio. kroner.

CEO Henrik N. Andersen udtaler ifm. dagens opjustering:

Vi er tilfredse med at kunne opjustere forventningerne, på trods af de makroøkonomiske udfordringer som har påvirket containerfarten i 2023. Samtidig foretager Erria Container Services bevidste investeringer i depotudvidelser i Vietnam for at imødekomme den forventede efterspørgsel, når containermarkedet forbedres i de kommende år.