Efter 6 måneders ejerskab af det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam Company Ltd. har Erria optimeret driften, og opjusterer nu deres forventninger til EBITDA.

Efter en overtagelsesproces på ca. 18 måneder købte Erria den 29. december 2021 selskabet Mermaid. Erria har siden sorteret ud i urentable kontrakter og driftsforhold. Ledelsen i Erria kendte allerede til de fleste forpligtelser og utidssvarende driftskontrakter og -forhold allerede ved overtagelsen af Mermaid. På grund af den effektive driftsoptimering kan Erria nu meddele markedet en gevinst på bundlinjen, der beløber sig til omkring 3 mio. kroner. Erria forventer nu at nå et EBITDA på 7-9 mio. kroner mod tidligere 4-6 mio. kroner.

Det vietnamesiske marked har stået for omkring 75% af Erria-koncernens omsætning indtil tidligere på måneden, hvor marinekonglomoratet underskrev en flerårig kontrakt med energigiganten Ørsted, hvor forventningerne ligeledes blev opjusteret. I dag regner Erria med en 50-50 procentfordeling af omsætning på henholdsvis det danske og det asiatiske marked.

Errias CEO, Henrik N. Andersen udtaler:

Vi har løbet stærkt, siden vi overtog Mermaid. Ledelsen i Erria har gennemset og evalueret Mermaids forpligtelser og optimeret kundekontrakter, der nu reflekterer sig positivt på bundlinjen. Da vi overtog Mermaid, vidste vi ikke, at vi kunne finde så meget værdi ved at optimere driften og kundeaftaler. Mermaids værdi er ganske enkelt højere end det, vi forventede ved overtagelsen. Nu glæder vi os til at få arbejdshandskerne på og få forløst virksomheden potentiale med bedre aftaler og med større marginer i verdens største vækstmarked.