Brain+ har i dag meddelt, at Tyskland har åbnet op for en kompensation for såkaldte ”digital care applications”, der forkortes DiPA.

Det er en stor nyhed for Brain+, da Tyskland anses som værende et hovedmarked for Brain+, og deres første produkt falder netop inde for denne kategori.

Kvalificering under DiPA ordningen vil kunne være med til at gøre Brain+’ produkter tilgængelige for de 1 mio. tyskere, der lever med mild til moderat demens, som er det segment Brain+ henvender sig til med deres første produkt. Brain+ forventer en lancering af deres produkt allerede i 2023.

CEO, Kim Baden-Kristensen udtaler i denne forbindelse:

Germany is a key market and is leading the charge in Europe for the adoption of digital health solutions. This is an important milestone for Brain+, as a centralized reimbursement channel, like the DIPA, will provide easier access for the 1 million Germans living with mild-to-moderate dementia to our CST product, which we plan to launch in 2023.

We see the German initiative as only the beginning of a Europe-wide swing towards regulatory and reimbursement support for digital health solutions. Belgium has already followed, and France is next to copy the German models – and our digital products seem to fit well to the requirements of these new reimbursement channels.

Se selskabets CEO og CCO diskutere DiPA her.