FOM Technologies har klaret sig igennem det snævre nøglehul og opnået tilskud i et konsortium, der blev accepteret af EU’s Horizon Europe-program.

Konsortiet består af de absolutte topforskningsinstitutter- og virksomheder inden for Perovskite-forskningsfeltet i Europa. Perovskite forventes at være et af de nye materialer indenfor fremtidens solenergi.

PEPPERONI, er et fireårigt forsknings- og innovationsprojekt finansieret under Horizon Europe og i fællesskab koordineret af Helmholtz-Zentrum Berlin og Qcells, vil støtte Europa i at nå sit mål for vedvarende energi om klimaneutralitet inden 2050. Projektet vil hjælpe med at fremme perovskite tandem solcelle (PV) teknologiens rejse mod markedsintroduktion og masseproduktion.

PEPPERONIs mål er at identificere og adressere barriererne for tandem-solteknologis markedsintroduktion og i sidste ende lægge grundlaget for ny produktionskapacitet i Europa. En pilotlinje, der muliggør denne udvikling, vil blive etableret i Qcells europæiske hovedkvarter i Thalheim, Tyskland. Projektet startede formelt den 1. november 2022 med den langsigtede vision om at muliggøre europæisk industrielt lederskab inden for solcelleproduktion på det globale marked.

FOM Technologies’ CEO, Michael Stadi udtaler:

FOM er stolt af at være en del af PEPPERONI-konsortiet med teknologipartnere i verdensklasse. Denne forskning ønsker at skabe en ny udvikling indenfor ​​perovskite-silicon tandem solcelle- og modulteknologi. I en tid med et hidtil uset pres på det nuværende energisystem, er det spændende at realisere dette første og mulige transformerende skridt mod industriel skala fremstilling af næste generations PV-teknologi i Europa.