FOM Technologies meddelte i går aftes, at det Hempel Fonden finansierede CoaST center på DTU Kemiteknik, tildeler FOM Technologies en kontrakt på køb af Slot-die coating udstyr.

FOM Technologies ser med stor glæde frem til det nye samarbejde og muligheden for at stille selskabets teknologi til rådighed for de industrielle brugere af CoaST centeret samt forskerne på DTU Kemiteknik. Salget til CoaST repræsenterer det andet salg til en dansk kunde.

CoaST centret forsker indenfor coating teknologier i hele værdikæden fra råvarer, fremstilling, test og karakterisering til produktion og anvendelse. I det brede perspektiv understøtter centeret udvikling, produktion samt anvendelse af belægninger med forbedrede bæredygtighedsprofiler samt belægningens levetid.