Tyskland har været et stort fokusområde for Freetrailer de seneste år, hvor de ifm. årsregnskabet i sidste måned meddelte, at ordrebogen for det tyske marked så fin ud med yderligere 38 leveringsklare produkter.

Ved udgangen af regnskabsåret, som sluttede den 30. juni 2022, havde Freetrailer 93 udlejningsprodukter i Tyskland mod 10 udlejningsprodukter året før. Ved udgangen af september 2022 var dette tal vokset til 128 udlejningsprodukter, hvor de var etableret på 37 IKEA-lokationer over hele Tyskland.

Freetrailer startede på det tyske marked i efteråret 2020. Coronakrisen forsinkede dog udbredelsen, og det var først i efteråret 2021, at selskabet for alvor kunne rulle konceptet ud. Selskabets nuværende tilstedeværelse i Tyskland er ifølge selskabet et rigtig godt udgangspunkt for den fremtidige udbredelse af Freetrailer konceptet sammen med IKEA og andre partnere.

Udnyttelsesgraden er fortsat lav i Tyskland, hvilket er forventeligt på dette stadie. For regnskabsåret 21/22 var udnyttelsesgraden 33%, hvorimod den for det danske og svenske marked var på hhv. 89% og 93%. Derfor handler det for Freetrailer om at øge kendskabet gennem markedsføring og yderligere udlejningsprodukter, som er en proces, de har lykkedes med på de skandinaviske markeder.

Tyskland er et vigtigt fokusområde for Freetrailer, da Tyskland har et mere end dobbelt så stort markedspotentiale sammenlignet med Danmark, Sverige og Norge tilsammen. Ved årsregnskabet vurderede Freetrailer det svenske og norske marked til at have et markedspotentiale på hhv. 4.000 og 1.500 udlejningsprodukter. På det danske marked vurderede Freetrailer, at der var behov for minimum 600 yderligere udlejningsprodukter fra de 1.416 udlejningsprodukter, som allerede var på markedet. Det tyske marked har ifølge Freetrailer et markedspotentiale på 20.000 udlejningsprodukter.

På grafen øverst har jeg indtastet selskabets udviklingen i Tyskland gennem regnskabsåret 21/22. Her fremgår det, at de særligt i Q2 21/22 løftede antallet af udlejningsprodukter på det tyske marked, hvilket skabte et solidt fundament for vækst i antallet af udlejninger i Q3 21/22. I Q1 22/23 har Freetrailer fortsat udvidet antallet af udlejningsprodukter i Tyskland til 128.