Freetrailer har i dag offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal af selskabets skæve regnskabsår 2022/23. I kvartalet nåede Freetrailer en omsætning på 19,7 mio. kroner svarende til en vækst på 22% ift. samme periode sidste år.

I kvartalet realiserede Freetrailer samtidig et EBITDA på 6,1 mio. kroner svarende til en vækst på 29% ift. samme periode sidste år. Freetrailer har derfor oplevet en lille forbedring i selskabets EBITDA-margin, der i første kvartal endte på 31% mod 29% i samme periode sidste år.

Med den gode start på 22/23 fastholder Freetrailer sine forventninger for helåret med en omsætning i størrelsesordenen 83-85 mio. kroner og et EBITDA-resultat på mellem 16-17 mio. kroner. Freetrailer har indtil nu ikke på samme vis som andre led i detailhandlen set en tilbagegang i efterspørgslen, og det skyldes sandsynligvis, at gratiskoncepter vinder frem, når økonomien er presset.

Freetrailers administrerende direktør, Philip Filipsen udtaler ifm. kvartalsrapporten:

Endnu et fantastisk kvartalsresultat for Freetrailer koncernen, vi bliver ved med at bygge på vores forretning, både når det gælder partnerrelationer, nye trailere i marked, de økonomiske resultater og det økonomiske fundament. Det skaber et solidt fundament for Freetrailers vækstplaner. Freetrailer har en klar vækststrategi og er nu i en situation, hvor de forretningsmæssige og finansielle resultater giver et stærkt udgangspunkt for at skrue yderligere op for investeringer i ekspansion. Freetrailer har et højt likviditetsberedskab med en likvid beholdning på godt DKK 14 mio., som velovervejet kan investeres i fremtidig vækst.