GreenMobility har i dag offentliggjort en Trading Update for første kvartal af 2023, hvor de har løftet omsætningen til 24,5 mio. kroner svarende til en vækst på 29% ift. samme periode sidste år.

Første kvartal er normalvis det dårligste kvartal på året for GreenMobility, hvorfor selskabet er tilfredse med udviklingen. Gennem årets første måneder har GreenMobility eksekveret på sin nye strategi, som indebærer en målsætning om profitabilitet i 2024. Det har bl.a. betydet, at selskabet har lukket sine aktiviteter i Sverige og Tyskland, hvor bilerne er blevet flyttet til Danmark, Belgien og Holland.

GreenMobility realiserede et negativt resultat på 16,9 mio. kroner i kvartalet mod et negativt resultat på 18,4 mio. kroner i samme periode sidste år. I kvartalet har selskabet haft engangsomkostninger relateret til lukningen på de to markeder på 6 mio. kroner, som dermed påvirker resultatet. Overordnet er resultatet i overensstemmelse med forventningerne, hvorfor GreenMobility også fastholder sine forventninger.

Gennem kvartalet har GreenMobility haft mere end 238 tusinde kunder, der har kørt mere end 263 tusinde ture. Det har ifølge selskabets beregninger sparet miljøet for 437 tons CO2. København er fortsat central for GreenMobility, hvor de har hentet 13,8 mio. kroner af den samlede omsætning på 24,5 mio. kroner i kvartalet.