Med ESG som stærkt fremtidigt strategisk fokus har FOM Technologies netop udsendt sin første ESG-publikation kaldet ”ESG Initiatives – 2022”. Publikationen vil fungere som en platform for fremtidige ESG-reporter, der forventes udsendt samtidig med selskabets årsregnskaber.

I publikationen definerer selskabet indsatsområder indenfor de 3 ESG-elementer, enviroment, social og governance. Derudover definerer selskabet 22 kvantitative målsætninger, som selskabet ønsker at arbejde med indenfor ESG-området.

I den forbindelse udtaler FOM Technologies’ CEO, Michael Stadi:

Det er en virkelig spændende rejse, at vi nu for alvor begynder at tage livtag med hele ESG-området. Vi har i vores første publikation defineret 22 KPI’er (Key Performance Indikators), som vi målrettet kommer til at arbejde med i hverdagen og vores fremtidige ESG-rapporter. Det er ambitiøst for en mindre scale-up virksomhed og understreger vores fokus på ESG-forpligtelser overfor medarbejdere, investorer samt alle øvrige stakeholders.

Den første ESG-publikation kan findes her.