Flere af selskaberne på First North har annonceret planer om et børsskifte fra den mindre vækstbørs til hovedbørsen i København.

Et børsskifte fra First North til hovedbørsen er en stor milepæl for en virksomhed. Det indikerer først og fremmest, at selskabet har nået en ny fase, og at selskabet har eksekveret på en vækstplan. Dernæst er det positivt for aktionærerne, da en aktie på hovedbørsen som regel vil opleve en højere handelslikviditet, og dermed gøre det nemmere at handle aktien. Omvendt vil det selvfølgelig også medføre større omkostninger for virksomheden, da kravene er større.

I en periode hvor flere virksomheder arbejder på en afnotering fra vækstbørsen, er det positivt, at nogle også kigger den anden vej. Konkret er det offentligt, at Wirtek, Shape Robotics og FOM Technologies lige nu arbejder på en notering på hovedbørsen, mens der selvfølgelig også kan være overvejelser hos andre selskaber, dog er det i så fald endnu ikke offentligt.

Læs også: Aktier med størst vækst i antal Nordnettere på vækstbørsen.

Wirtek

Wirteks plan om en oprykning på hovedbørsen er en del af selskabets strategi frem mod 2025. Hvornår hovedbørsnoteringen derfor præcist forventes at finde sted vides ikke, men jævnfør planen skal det ske inden udgangen af 2025. Kravene for at være noteret på hovedbørsen er bl.a. at rapportere efter IFRS, som selskabet har arbejdet på at konvertere til gennem 2022.

I Wirteks 2025-strategi fremgår det bl.a. også, at selskabet forventer at nå en omsætning på 130 mio. kroner i 2025. Det vil forventeligt resultere i et EBITDA på 18 mio. kroner og et resultat før skat på 15 mio. kroner. Senest blev 2025-strategien opjusteret i april 2022, som du kan læse mere om her.

Shape Robotics

Shape Robotics kunne i november 2022 præsentere Fundamental Invest som ny institutionel investor. Som en First North-noteret virksomhed er det ret unikt, at en aktør som Fundamental Invest går ind som investor, og i dette tilfælde investerede 26 mio. kroner.

Det var i denne forbindelse, at Shape Robotics annoncerede sine planer om en notering på hovedbørsen, som ventes at ske i 2023. Det må forventes, at Michael Voss, som står i spidsen for Fundamental Invest, har været en medvirkende faktor for, at Shape Robotics på netop dette tidspunkt udmeldte planerne om et børsskifte. Det er også forståeligt, når en aktør kommer med en stor investering på en børs, hvor handelsaktiviteten er relativ begrænset.

Hvornår Shape Robotics præcis forventer at rykke på hovedbørsen, er der endnu ikke offentlige informationer omkring. Shape Robotics har dog både udmeldt og tilpasset sin guidance for 2023 efter, at børsskiftet skal ske i 2023. I Shape Robotics’ nuværende guidance beskriver selskabet nemlig sine EBITDA-forventninger i intervallet 3-5 mio. kroner før engangsomkostninger relateret til børsskiftet.

FOM Technologies

FOM Technologies meddelte allerede ifm. selskabets årsrapport for 2021, at de arbejder mod en notering på hovedbørsen i 2023. Det var bl.a. et resultat af, at FOM Technologies har fulgt de vækstplaner, som de meldte ud ifm. børsnoteringen, og derfor er klar til næste step som børsnoteret virksomhed.

I dag er det godt et år siden, at FOM Technologies offentliggjorde årsregnskab for 2021, men ifm. årsregnskabet for 2022, som blev offentliggjort tilbage i marts 2023, bekræftede FOM sine planer om en notering på hovedbørsen i 2023. FOM Technologies forventes derfor aktuelt at arbejde med et børsskifte, da det jævnfør udmeldingerne skal ske i løbet af 8 måneder.

Alt i alt er det altså tre selskaber, der lige nu arbejder mod et børsskifte, hvoraf to af dem forventes at ske allerede i 2023.