OrderYOYO har i dag offentliggjort en opdatering for første kvartal af 2023, hvor de ved udgangen af kvartalet havde en ARR på 226 mio. kroner svarende til en vækst på 39% ift. samme tidspunkt sidste år.

I opdateringen annoncerer OrderYOYO desuden opkøbet af Kingfood, som er blandt de ledende virksomheder i Irland og UK inden for det asiatiske køkkensegment. Kingfood servicerer mere end 500 restauranter, og bidrager med mere end 10 mio. kroner i ARR. OrderYOYO beskriver opkøbet som en vigtig milepæl som en del af selskabets konsolideringsstrategi, og bringer dem tættere på målet om at servicere mere end 10.000 restauranter i 2025.

Efter en god start på året og opkøbet af Kingfood opjusterer OrderYOYO sine forventninger. Dermed forventer OrderYOYO nu at nå en ARR på 245-255 mio. kroner ved udgangen af året mod tidligere 220-235 mio. kroner. Nøgletallet GMV, der beskriver restaurantpartnernes samlede omsætning gennem selskabets software, forventes nu at nå 2,5-2,7 mia. kroner fra tidligere 2,3-2,5 mia. kroner. Omsætningen forventes at nå 215-230 mio. kroner med et positivt EBITDA på 13-18 mio. kroner. Tidligere forventede OrderYOYO at nå en omsætning på 195-210 mio. kroner med et positivt EBITDA på 10-15 mio. kroner.

I kvartalet realiserede OrderYOYO et positivt EBITDA før ekstraordinære poster på 2,7 mio. kroner, hvor alle måneder var EBITDA-positive. Med opjusteringen forventer OrderYOYO nu en forbedret EBITDA-margin for helåret i intervallet 6-8% fra tidligere 4-7%. Med en omsætning på 54 mio. kroner i første kvartal viser dagens opdatering en EBITDA-margin på 5% for første kvartal.

Opkøbet af Kingfood sker i en transaktion, der værdiansætter Kingfood til 13,4 mio. kroner. OrderYOYO vil betale 8,9 mio. kroner gennem udstedelse af nye aktier, hvoraf de resterende 4,5 mio. kroner vil blive betalt kontant. De nye udstedte aktier svarer til mindre end 2% af OrderYOYOs aktiekapital.