Det danske elbildeleselskab GreenMobility har ambitioner om at være markedsførerende på det europæiske marked for bæredygtige delebiler.

På kort sigt handler det dog først og fremmest om at skabe en profitabel drift i selskabet. Her har GreenMobility taget en række initiativer til at opnå dette allerede i 2024. Det har også medført en større satsning på allerede etablerede markeder på kort sigt, hvor opstarten i nye markeder er nedprioriteret. Dette muliggør, at GreenMobility ikke skal hente yderligere kapital i 2023 og forventeligt en profitabel drift i 2024.

Dermed er selskabet på nuværende tidspunkt til stede i syv byer, hvor de tilsammen har over 238.000 registrerede brugere. GreenMobility forventer at levere en omsætning på 135-145 mio. kroner i 2023, hvilket svarer til omkring 500 kroner per bruger i gennemsnit på et år.

Når man ser frem mod 2030, er ambitionerne dog meget højere end nuværende 1.600 biler i syv byer. Ambitionerne lyder nemlig på 10.000 elbiler fordelt på hele 35 byer, hvorfor GreenMobility på sigt fortsat forventer at investere i vækst. En delebil fjerner som udgangspunkt behovet for fire biler, hvorfor det vil føre til en reduktion i almindelige biler i byerne på 40.000 biler, hvor ambitionen også er at have sparet klimaet for mere end 20.000 tons Co2 i 2030.

GreenMobility har allerede meddelt, at de gennem årets første måneder har lukket sine aktiviteter i Sverige og Tyskland, hvor bilerne i stedet er flyttet til mere profitable markeder i Danmark, Belgien og Holland.