Brain+ meddelte i går, at selskabet har deltaget på vigtige årlige konferencer med fokus på demenspleje; Demensdagene og CareWare i Danmark samt Altenpflege i Tyskland.

Det er en vigtig del af selskabets kommercielle strategi at skabe opmærksomhed omkring sine digitale løsninger inden for demensbehandling, hvilket er blevet forstærket efter markedsintroduktionen af den første version af CST-Therapist Companion i Danmark, hvor to kommuner allerede er på. Demensdagene er en af de største events inden for demens i Danmark, hvor mere end 1.000 kommunalt ansatte med ansvar for demenskoordinering og -behandling var til stede, og dermed meget betydningsfuld for Brain+, da selskabets produkter henvender sig direkte til denne målgruppe af personer.

CareWare er et årligt arrangement inden for velfærdsteknologi, hvor professionelle fra miljøet mødes for at blive klogere på den seneste udvikling og se på nye løsninger til behandling og pleje af primært ældre.

Altenpflege er en af de mest anerkendte internationale konferencer inden for ældreindustrien, hvor der er mere end 27.000 deltagere – dog primært fra Tyskland. Til denne konference blev Brain+ udvalgt som en af de mest lovende udbydere af nye behandlingsteknologier, og modtog dermed special tilladelse til at fremvise deres produkter. Brain+ har iværksat mange gode dialoger med tyske organisationer vedrørende digital CST, men selskabet forventer fortsat først at effektuere det første salg et år efter markedsintroduktionen af CST-Therapist Companion-produktet i Tyskland.

Helt overordnet har Brain+ god succes med deres go-to-market aktiviteter, hvor de har fået iværksat en række relevante dialoger med de rette personer, der i bedste tilfælde kan konverteres til nye salg.