Konsolidator leverer et system til regnskabskonsolidering og rapportering i koncerner, og det er en branche, der til dels er påvirket af sæsonudsving.

Branchen oplever sæsonudsving, da Konsolidator sælger til finansdirektører, som i første kvartal har travlt med at udarbejde årsregnskaber. Derfor er de sværere at sælge til på dette tidspunkt af året, hvilket også afspejles i udviklingen de senere år, hvor første kvartal har været Konsolidators svageste kvartal på året målt på udviklingen i ARR. Det så vi også i år, hvor Konsolidator løftede sin ARR med 0,7 mio. kroner i første kvartal.

Omvendt har fjerde kvartal tradition for at være det bedste kvartal på året. Hvorvidt det bliver det bedste kvartal igen i år, finder vi ud af, når selskabet offentliggør årsregnskab i det nye år. Konsolidator blev i tredje kvartal påvirket af de økonomiske usikkerheder, hvor salgsprocessen blev lidt længere. Konsolidator har dog i fjerde kvartal offentliggjort kunder som HLM, Rightbridge Ventures og M. O. B. A. Network.

Konsolidator forventer i 2022 at nå en ARR på 17-18 mio. kroner, efter selskabet sænkede sine forventninger ved Q3-opdateringen. Med en ARR på 16,6 mio. kroner skal Konsolidator dermed nå at løfte sin ARR med 0,4-1,4 mio. kroner i fjerde kvartal. Hvis Konsolidator trods de økonomiske usikkerheder kan gøre fjerde kvartal til det bedste kvartal på året, skal ARR-væksten svare til over 1,3 mio. kroner, som blev realiseret gennem andet kvartal.

Udviklingen i Konsolidators ARR siden tredje kvartal 2019 fremgår af ovenstående billede, hvor kurven viser udviklingen i den samlede ARR, og søjlerne viser den kvartalsvise vækst.