Konsolidator kunne i går præsentere sin plan for at finansiere driften for 2023, hvor man har et konverterbart lån hos Formue Nord på 25 mio. kroner, der skal tilbagebetales inden 1. september, hvorfor Konsolidator skal bruge 30 mio. kroner i finansiering i alt.

Her ønsker selskabet at hente op mod 18,5 mio. kroner i en rettet emission, hvor der på forhånd er givet tilsagn om 16 mio. kroner. De resterende 11,5-14 mio. kroner skal sikres gennem et langsigtet lån. Konsolidators forhåndstilsagn er gældende på den præmis, at det lykkes at hente den fornødne lånefinansiering.

Konsolidator har været i dialog med en række forskellige låneudbydere ift. at sikre den resterende kapital, og med positiv egenkapital, en gældsgearing lavere end deres ARR samt udsigten til profitabilitet, vurderer selskabet, at det er muligt at sikre et tilfredsstillende lån.

Der udstedes i alt op til 3.838.765 nye aktier til kurs 4,818, hvilket svarer til en stigning i det samlede antal aktier på op til 24%. Konsolidators CEO, Claus Finderup Grove udtaler:

Vi er ekstremt glade for den store investor interesse og tillid til Konsolidators vækstrejse. Med forhåndstilsagn på DKK 16.0 millioner vil vores egenkapital blive reetableret. Vi forventer at de sidste 2.5 millioner bliver tegnet, hvilket vil forbedre vores kapital endnu mere. Opgaven med at sikre langsigtet kapitalstrukturer for Konsolidator er afhængig af egenkapitalen og sikring af nyt lån. Egenkapital og lån går hånd i hånd. Ved at sikre vores egenkapital har vi løst den første del af opgaven og forventer at vi kan sikre et tilfredsstillende lån.

Den fulde meddelelse, hvor det bl.a. fremgår, hvor meget ledelsen selv har lagt i den fremtidige finansiering af selskabet, samt de præcise forhold for den rettede emission kan findes gennem følgende link.