Shape Robotics har i dag præsenteret sin årsrapport for 2022, som bekræfter de forventninger, som blev præsenteret ved Q4-regnskabet i februar.

I 2022 realiserede Shape Robotics en omsætning på 87,4 mio. kroner svarende til en vækst på 391%. Den store vækst kan bl.a. tilskrives selskabets aggressive tilgang til at etablere strategiske partnerskaber og ekspansion af sit globale distributionsnetværk.

På EBITDA-niveau endte resultatet på -0,2 mio. kroner mod -15,5 mio. kroner i 2021. Isoleret for andet halvår endte EBITDA-resultatet dog positivt på 6,2 mio. kroner. Med resultatet lever Shape Robotics op til sine seneste udmeldte forventninger om at nå en omsætning på 81-93 mio. kroner med et EBITDA i intervallet -2 til 2 mio. kroner. Fra Q4-rapporten og årsrapporten er der en forskel i EBITDA på 0,46 mio. kroner, hvilket skyldes hensættelsen ifm. revisionen, hvorfor EBITDA-resultatet i Q4-rapporten viste et mindre overskud for året på EBITDA-niveau.

I 2023 fastholder Shape Robotics ifm. årsrapporten sine forventninger om at nå en omsætning på 130-140 mio. kroner med et positivt EBITDA på 3-5 mio. kroner før engangsomkostninger relateret til oprykningen til hovedbørsen.