OrderYOYO har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2022, der bekræfter de tidligere annoncerede tal, herunder en ARR på 212 mio. kroner ved udgangen af 2022.

Dermed løftede OrderYOYO sin konsoliderede ARR med 23% ift. samme periode sidste år. Resultatet endte således væsentligt over den oprindelige konsoliderede ARR-guidance på 175-190 mio. kroner, som blev annonceret i juni 2022.

I 2022 realiserede OrderYOYO et negativt EBITDA på 0,9 mio. kroner. I andet halvår realiserede selskabet dog et positivt EBITDA på 5,1 mio. kroner, hvor alle månederne i halvåret havde et positivt EBITDA. I 2023 forventer OrderYOYO at levere et positivt EBITDA for helåret på 10-15 mio. kroner svarende til en EBITDA-margin på 4-7%. Det er selskabets målsætning at forbedre EBITDA-marginen over de kommende år.

Årets helt store begivenhed for OrderYOYO var fusionen med app smart. Fusionen medvirkede til, at OrderYOYO ved udgangen af 2022 servicerede næsten 10.000 restauranter, og var dermed et væsentligt skridt på vejen mod 2025-målsætningen om at servicere mere end 25.000 restauranter. Dertil har det resulteret i, at de ifølge selskabet er markedsledende i Danmark, Tyskland, Østrig, UK og Irland.

I 2023 forventer OrderYOYO at nå en omsætning på 195-210 mio. kroner, mens de forventer at nå en ARR på 220-235 mio. kroner ved udgangen af året. Dertil forventer OrderYOYO at den såkaldte GMV, der er et nøgletal der viser restaurantpartnernes samlede omsætning gennem OrderYOYOs software at vokse til 2,3-2,5 mia. kroner fra 2,2 mia. kroner i 2022.