Til årsmødet hos Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder var der mange gode oplæg, heriblandt fra Anders Egsvang og Mikael Bak, der gav deres syn på vækstaktierne fra et investor-perspektiv.

Anders Egsvang er investor og aktieanalytiker, og følger vækstaktierne på nær hånd. Omkring 250 abonnenter følger hans analyser, hvor Anders forsøger at præsentere sine analyser på en letlæselig måde. Mikael Bak er direktør for Dansk Aktionærforening, og præsenterer derigennem en stor gruppe af private investorer.

Gennem dagen blev der talt om mange forskellige emner, der har relevans for de børsnoterede vækstvirksomheder. Heriblandt var mediedækningen, hvorfor Simon Kirketerp fra Børsen ligeledes deltog i dagens sidste paneldebat. Inden Simon Kirketerp gik på scenen, havde Anders Egsvang i sit indlæg fortalt om sit syn på mediedækningen af vækstbørsen, hvor jeg synes Anders havde en interessant undersøgelse med. Anders havde nemlig undersøgt, hvor mange gange Børsen gennem 2021 havde nævnt vækstbørsens dårligste case sammenlignet med den bedste case på vækstbørsen.

Undersøgelse af Børsens dækning

Her fortalte Anders, at der i 2021 var 23 søgeresultater på den dårligste case, mens der kun var et søgeresultat på den bedste case i samme periode. Uden Anders satte navn på den dårligste case, lå det lidt mellem linjerne, at det var Waturu, og når jeg selv går ind på Børsen og søger på Waturu, får jeg også 23 resultater i 2021. Jeg synes det er positivt, at Børsen sætter fokus på problemerne på vækstbørsen, og er med til at advare og informere investorerne, og synes dermed kun det er godt, at der kommer 23 søgeresultater på Waturu.

Det ærgerlige opstår, når de positive historier aldrig får taletid, da det kan skabe et ubalanceret billede af vækstbørsen, hvor medierne spiller en rolle. Den bedste vækstbørsaktie i 2021 målt på kursudvikling var Freetrailer, hvorfor jeg går ud fra, at det var denne, som Anders henviste til, da han sagde, at den bedste case kun havde et søgeresultat i 2021. Igen får jeg samme resultat som Anders, og da det kun er en enkelt artikel, har jeg ligeledes tilladt mig at læse artiklen.

Artiklen omhandler ikke engang Freetrailer, men at Brain+ går på børsen. Referencen til Freetrailer opstår, da investorerne Poul Broeng Oddershede og Allan Sønderskov Darre, der bl.a. har været med til at føre Freetrailer på børsen, gennem deres fælles investeringsselskab havde fortegnet for ca. 1 mio. kroner i Brain+. I teorien var der derfor ikke en eneste artikel om Freetrailer i Børsen – i hvert fald ikke, når jeg søger blandt søgeresultaterne. Blandt de 23 artikler med Waturu er der selvsagt også flere, hvor Waturu blot nævnes supplerende, men jeg synes sammenligningen er relevant.

Til orientering var Freetrailer den mest stigende aktie på tværs af alle danske børser i 2021 med en stigning på over 300%, og Børsen havde da også en artikel hvor Freetrailer blev benævnt i starten af 2022. Overskriften beskriver meget godt artiklens vinkel: ”Dyrt prissatte aktiesuc­ceser forvandles til børsbomber: Fem danske aktier er på få dage faldet voldsomt i kurs”. Artiklen satte altså fokus på fem danske aktier, der var faldet meget i starten af 2022, hvorfor Børsen var klar til at skrive om Freetrailer så snart faldet ramte, men ikke havde nævnt aktiens og selskabets fundamentale udvikling forinden. Det kan ikke komme som en stor overraskelse at en aktie, der er steget >300% på et år, vil korrigere før eller siden.

Waturu og Freetrailer var dog noteret på to forskellige børser, nemlig First North og Spotlight, hvorfor forskellen måske skal ses i, at Børsen dækker udviklingen forskelligt for First North og Spotlight? Derfor har jeg selv undersøgt hvor mange søgeresultater den bedste First North case havde i 2021 målt på kursudvikling (eksklusiv børsnoteringer i 2021), og her er resultatet igen kun et søgeresultat. Audientes var den bedst performende First North aktie i 2021, hvis vi frasorterer nye noteringer, hvorfor det ikke alene tyder på, at det er et spørgsmål om hvilken børs, selskaberne er noteret på, men i hvorledes Børsen udvælger sine historier.

Spotlight er dog en svensk børs, hvorfor det måske kan være årsagen til en mindre dækning af disse selskaber, men handlen sker i danske kroner, og selskabet behøver ikke have et svensk moderselskab. I mine øjne er der overordnet ikke den store forskel på Spotlight og First North, særligt ikke fra et investor-perspektiv, som Børsen plejer at have, hvorfor Spotlight og First North med fordel kunne dækkes ens. Overordnet kan vi dog håbe, at Spotlight i fremtiden vil dækkes på lige fod med First North, særligt med Spotlights målsætning om at have 25 selskaber noteret på Spotlight DK i 2025.

Andre eksempler

Ifølge denne undersøgelse fra Anders Egsvang tyder det altså på, at Børsen har en tendens til i væsentlig højere grad at fortælle om de dårlige historier, fremfor at fortælle om nogle af de gode historier, der kan være med til at inspirere andre børsnoterede vækstvirksomheder. Det kunne eksempelvis være Freetrailer, som til årsmødet hos FBV vandt prisen for den største kursstigning siden IPOen, og var blandt finalisterne til at vinde Årets børsnoterede vækstvirksomhed sammen med Wirtek og FOM Technologies. Prisen gik til FOM Technologies.

Hvis vi skal tage fat i lidt flere virksomheder, var Monsenso og Nexcom ligeledes blandt de dårligste cases i 2021 med fald på hhv. 90% og 69%. På Børsen får jeg hhv. 4 og 18 søgeresultater, når jeg søger på de to selskaber i 2021. Wirtek er omvendt en af de bedst performende aktier de seneste fem år, hvor aktien i mange år lå død, og blev handlet under kurs 4 for fem år tilbage, ligger aktien i dag stabilt over kurs 15, hvilket den har gjort siden starten af 2021. I hele den femårige periode er der 4 søgeresultater på Wirtek, hvoraf to af disse er navnenyt og i 2020 var det med en artikel med overskriften ”Her er de ti aktier som falder mest”. I den fjerde og sidste artikel opsummeres der på handelsdagen d. 29. april 2021, hvor Wirtek gennemførte det vigtige opkøb af CoreBuild, der sendte aktien op med ca. 6%.

Alt i alt er det super godt, at Børsen sætter fokus på de dårlige cases – det tror jeg, at vi alle kan være enige om. Som Simon Kirketerp selv sagde, er det godt at hjælpe de private investorer på vej, når der er røde flag. Men det ærgerlige opstår, når dækningen bliver en smule ubalanceret, og ikke giver plads til de gode historier. Ikke for at skabe eufori, da der netop skal være balance, men for også at fortælle historien om at nogle selskaber klarer det godt, og er forbilleder for de noteringer, vi håber at se i fremtiden. Børsen hjælper 100% mange selskaber og investorer godt på vej ved at sætte fokus på de ting, hvor det går skidt, men mon ikke det også ville hjælpe mange at sætte fokus på de ting, der går godt? Jeg er selvfølgelig ikke den mest objektive at spørge, men i hvert fald en super interessant vinkel fra Anders Egsvang at bringe op.