Movinn leverede onsdag regnskab for første halvår. Her kunne selskabet berette om en vækst på 32% på toplinjen, profitabel vækst og forbedrede nøgletal. Således realiserede Movinn en omsætning på 34 mio. kroner.

Væksten drives af en stabil efterspørgsel og en løbende vækst i selskabets ejendomsportefølje. Gennem første halvår har Movinn lanceret deres koncept i Sverige, hvor de ved udgangen af kvartalet har 33 enheder i porteføljen. Movinn har i alt tilføjet 83 enheder til porteføljen gennem det første halvår, og dermed har Movinn nu 348 enheder. Porteføljen forventes at bestå af 375-385 enheder ved udgangen af året.

Regnskabsmæssigt leverede Movinn forbedrede resultater på alle nøgletal. Vi så blandt andet EBITDA-marginen stige til 11,8% mod 9,1% i samme periode sidste år og ROIC stige til 11,1% mod 4% i samme periode sidste år. I morgen får vi mulighed for at dykke mere ned i selskabets nøgletal og regnskab, når CEO Patrick Blok afholder to web conferences.

Med en fin vækst i første halvår kunne Movinn fastholde sine forventninger til både omsætningen og EBITDA, men måtte nedjustere forventningerne til EBIT grundet højere afskrivninger end forventet. Dermed forventer Movinn fortsat at nå en omsætning på 67-72 mio. kroner med et positivt EBITDA på 10-12 mio. kroner og et positivt EBIT på 4-6 mio. kroner. Patrick Blok udtalte ifm. regnskabet:

The existing danish business proves to be a strong foundation on which we can build our international subsidiaries to pursue new markets. It alllows us to preserve our cash and deploy it more wisely and without feeling any pressure to chase after break-even points. Having done a succesfull international launch in Sweden is pretty big for us, actually, as it shows the market that we can cultivate international networks, source units and be attractive to the international clients. This is the basic blueprint for future markets – and the blueprint to create a european-wide business over the next years. We feel comfortable that we will succeed in doing so.

Du kan tilmelde dig morgendagens to web conference her, som starter hhv. klokken 13 og 15.