Hvad angår guidance adskiller Movinn sig fra den typiske First North virksomhed.

Movinn guider med såkaldte value drivers, som man kender fra større selskaber. Konkret leverer selskabet guidance på seks value drivers frem mod 2025:

1. CAGR (Compounded Annual Growth Rate) af nye lejligheder på hjemmemarkeder på 20%. Det tal svarer til ca. 60 nye enheder i 2022, ca. 72 nye enheder i 2023 og stigende derfra. Selskabet offentliggjorde for nyligt en selskabsmeddelelse, hvor man meddelte, at ca. halvdelen af væksten for næste år allerede er sikret. Movinn oplyste desuden i deres Q3 regnskab en lejlighedsvækst på ca. 33% i 2021.

2. Årlig omsætning pr. lejlighed er guidet til at være mellem 180.000-220.000 kr. I selskabets Q3 regnskab lå dette tal på 206 tkr.

3. 1-2 nye markeder om året, som lanceres med minimum 30 lejligheder. Derudover forventes organisk vækst efter lanceringen har været succesfuld. Movinn har oplyst, at man konkret ser på norden og Nordeuropa, hvor selskabet har identificeret Sverige og Tyskland som oplagte markeder.

4. EBITDA-margin >15%. Movinn leverede 16,1% i EBITDA-margin i deres nyligt offentliggjorte Q3 regnskab.

5. ROIC (Return on Invested Capital) >18%. Movinn leverede 18,8% i ROIC i deres nyligt offentliggjorte Q3 regnskab.

6. Tomgang fra drift <10%. Tomgang måler hvor mange dage en lejlighed ikke er udlejet i en periode. Selskabet leverede en tomgang på 7,9% i deres Q3 regnskab.

Denne form for guidance og offentliggørelse af data gør, at investorerne selv kan modellere på Movinns forventede fremtidige resultater. Vi har forsøgt os med en hurtig version af denne øvelse. Såfremt Movinn kan indfri sine vækstmål herhjemme, så ender selskabet med at have 622 lejligheder i Danmark i 2025.

Tallet er for eksisterende markeder (Danmark) alene, og der er således ikke medregnet noget vækst fra lancering i nye markeder. Denne er udeladt, da selskabet endnu ikke meldt noget konkret ud om sin internationale ekspansion, men hvis vi læner os op ad selskabets guidance, svarer det til 161-292 lejligheder yderligere i 2025 fordelt på 4-7 nye markeder, såfremt Movinn kun lancerer et nyt marked med minimumsintentionen på 30 enheder. Vores udregninger kan ses på det vedhæftede billede.