Et af de centrale områder for Donkey Republic er deres fokus på bæredygtighed, både ift. deres indflydelse på samfundet, men også ift. selskabets forretning. Dette er også grunden til deres tagline: EVERY RIDE COUNTS.

Private såvel som offentlige aktører efterspørger bæredygtige løsninger samtidig med, at WHO estimerer, at mere end 80% af den europæiske befolkning forventer at bo i urbaniserede områder i 2030. Når flere mennesker centraliseres på samme områder, vil transport blive et stigende problem. Det ses allerede i København, hvor det er svært at finde parkeringspladser og cykelstativerne mange steder er fyldt op.

Her har Københavns Kommune taget initiativer for at forbedre vilkårene for el-delebiler. Hvis der isoleret skal sættes fokus på bæredygtighed, vil cykler dog være at foretrække over elbiler, hvorfor Donkey Republic aktivt arbejder på at sætte fokus på disse områder, så myndighederne og politikerne får indblik i de mest bæredygtige løsninger til deres by.

Donkey Republic opdeler sin impact på fire forskellige parametre, nemlig sundhed, CO2-udledning, mindre trængsel på vejene og bedre udnyttelse af de offentlige områder. Sammenlignet med alternative transportformer såsom tog, el-scooter og bil, er cykel den mest bæredygtige løsning samtidig med, at de fylder lidt, ikke skaber trængsel i trafikken og forbedrer sundheden.

Donkey Republic er repræsenteret i over 70 byer rundt om i Europa og alene i København er der i år sammenlagt cyklet 2 mio. kilometer på Donkey Republics orange cykler. Donkey Republic estimerer ud fra et studie lavet af Dresden Universitet, at hver tur på 3 km, der tages fremfor en bil, tog eller bus sparer samfundet for gennemsnitligt 20 kr. i sundhedsydelser. De 20 kr. skal ses ift. reduktion af sandsynligheden for kræft, diabetes eller andre sygdomme forårsaget af forurening og inaktivitet. Derudover bidrager brugen af Donkeys cykler til mindre luftforurening sammenlignet med alternative transportformer.

På billedet kan du se beregninger af de positive virkninger af at cykle ift. at tage bilen, toget eller e-scooteren.