Movinn har gennem det seneste år leveret en højere vækst, end de havde forventet ved børsnoteringen målt på selskabets value drivers.

Det gælder f.eks. antal enheder, hvor de samtidig har fastholdt målsætningen for omsætningen pr lejlighed. Dette er til trods for, at markedsforholdene har været svære at navigere i på tværs af industrier gennem 2022. Movinn har derfor valgt at fokusere på optimering af deres eksisterende portefølje i løbet af H1 2023. Den store vækst i antallet af enheder forventes at komme i H2 2023, når eksisterende portefølje er optimeret.

Movinn har siden børsnoteringen lanceret deres koncept i Sverige. Her er de indtil videre til stede i Malmø og Lund, og forventer at skulle udvide til Gøteborg og Stockholm gennem det kommende år. Det næste nye marked, som Movinn forventer at lancere i, er det tyske. I Tyskland har Movinn allerede styr på hele strukturen for udvidelsen efter gældende lovgivning. På nuværende tidspunkt er der adskillige tyske storbyer af interesse, hvor Movinn også er i dialog om interessante investeringscases. Der forventes dog ikke at komme nyt herom før 2023.

CFO, Jesper Thanning købte dagen efter regnskabet 5.000 aktier i Movinn til kurs 4,38. Movinn har i perioden vækstet hurtigere end forventet på antallet af enheder, hvorfor pipeline i eksisterende markeder blev opjusteret ved sidste uges regnskab. Dertil har de leveret sorte tal på bundlinjen. Den nuværende udvikling samt forventningerne til fremtiden kan du blive meget klogere på i morgen, hvor Movinn afholder et webinar.

Tilmelding hertil kan gøres gennem følgende link.