OrderYOYO har her til morgen offentliggjort deres årsrapport for 2021, hvor de landede en omsætning på 108,5 mio. kroner svarende til en vækst på 42%.

Til sammenligning guidede OrderYOYO med at nå en omsætning på 102,5-107,5 mio. kroner. Selskabets ARR var ved udgangen af året på 120 mio. kroner, hvor OrderYOYO havde guidet med at nå en ARR på 110-125 mio. kroner.

I perioden har OrderYOYO vækstet antallet af partnere fra 3.567 partnere til 5.037 partnere. EBITDA før andre eksterne omkostninger endte på 0,7 mio. kroner, hvilket er en smule højere end guidance på omkring 0 mio. kroner.

OrderYOYO har haft et turbulent år, hvor Covid-19 restriktioner har haft stor betydning for deres partnere (restauranter). Foruden et udfordrende marked, har OrderYOYO også oplevet en udskiftning i ledelsen, hvor Jesper Johansen nu har overtaget rollen som CEO.

OrderYOYO har i starten af 2022 oplevet en generel positiv markedsudvikling, hvor der også er lavet aftaler med de første tyske partnere gennem Happz. For at stille OrderYOYO i den bedste konkurrencemæssige situation, har de besluttet at styrke deres kapitalreserve til mere end 100 mio. kroner. Det gøres ved at udbyde nye aktier, hvor OrderYOYO forventer at øge deres kapital med omkring 40 mio. kroner samt 40 mio. kroner i lånekapital fra Vækstfonden. Det nye udbud af aktier er henvendt de eksisterende aktionærer SEED Capital, Vækstfonden, Damgaard Company og BankInvest, som ønsker at tegne yderligere aktier grundet en stor tiltro til OrderYOYO.

I 2022 fastholder OrderYOYO deres forventninger om at nå en omsætning på 120-135 mio. kroner og et EBITDA på 5-15 mio. kroner. Ved udgangen af året forventer OrderYOYO at nå en ARR på 140-170 mio. kroner.