OrderYOYO offentliggjorde i marts måned sin årsrapport for 2022, hvor de i samme forbindelse bl.a. beskrev sin opkøbsstrategi, som vi allerede har set udfolde sig med opkøbet af app smart i sommeren 2022.

Fusionen med app smart har allerede været vellykket for OrderYOYO, og medvirkede til, at selskabet var ude at opjustere sine forventninger for 2023 allerede ifm. sin opdatering for fjerde kvartal 2022. Dermed forventer OrderYOYO at nå en omsætning på 195-210 mio. kroner i 2023 med et positivt EBITDA for helåret på 10-15 mio. kroner.

I årsregnskabet for 2022 beskrev OrderYOYO, at som markederne normaliserer sig, vil de fortsætte med at se interessante opkøbsmuligheder i markedet. Selskabet beskriver i sin konsolideringsstrategi, at de fokuserer på to typer af mål for konsolidering. Det gælder først og fremmest lokale markedsledere i europæiske lande, hvor OrderYOYO endnu ikke er til stede, hvorfor OrderYOYO gennem opkøb kan træde ind på nye markeder, som vi også så med app smart. Dernæst kigger OrderYOYO også på aktører i markeder, hvor de ifølge selskabet allerede er markedsledende, og opkøb kan medvirke til skalering og forbedret profitabilitet.

I visualiseringen fra årsrapporten er OrderYOYO nu i tredje fase, som løber i perioden fra 2023-2025. I denne fase vil OrderYOYO fortsætte sin ekspansion i EU, både organisk og gennem opkøb, som skal sikre at OrderYOYO fortsat er markedsledende i EU. OrderYOYOs opkøbsstrategi er understøttet af et fragmenteret marked med mange lokale aktører, der giver OrderYOYO gode muligheder for opkøb og fusion.

Opkøb kan desuden blive en afgørende faktor for, at OrderYOYO når målsætningen om at servicere 25.000 restauranter i 2025. Efter fusionen med app smart servicerer OrderYOYO omkring 10.000 restaurantpartnere.