Re-Match meddeler i dag, at de modtager tilskud på 17 mio. kroner fra den franske Grand Est-region gennem ERDF (European Regional Development Fund) som støtte til opførelsen af virksomhedens kommende fabrik i Erstein, Frankrig.

Re-Match investerer alt i alt ca. 10 mio. euro. i sit nye recyclinganlæg i Alsace, og vil skabe ca. 40 nye fuldtidsjob. Dette initiativ og det faktum, at Re-Match’s kunstgræsgenvindingskoncept vil bidrage til at håndtere et betydeligt miljøproblem, anerkendes nu af Grand Est-regionen i form af et tilskud på næsten 2 mio. euro og af ADEME med et tilskud på 0,3 mio. euro. Dette udgør i alt mere end 17 mio. kr., som vil blive investeret i den topmoderne, digitale produktionslinie i Frankrig.

Når den franske fabrik er i drift, vil den kunne behandle mere end 60.000 tons affald og spare miljøet for op til 100.000 tons CO2 hvert år – sammenlignet med den nuværende praksis med afbrænding af kunstgræs.

Re-Match modtager dette tilskud oveni de 4,5 mio. euro (33,5 mio. kr.), som de hollandske myndigheder for nylig gav til byggeriet af selskabets nye fabrik i Tiel, Holland. Det svarer dermed til et samlet tilskud på over 50 mio. kroner, hvilket er en positiv overraskelse for selskabet, da det ikke var forventet i det budget, som blev lagt ifm. børsnoteringen.

Re-Match’s CEO, Nikolaj Magne Larsen udtaler:

Med etableringen af Re-Match i Frankrig vil vi kunne tilbyde bæredygtig genanvendelse til det franske marked samt Tyskland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Norditalien – og jeg er glad for, at vi bliver ved med at se overvældende lokal opbakning alle steder, hvor vi planlægger at bygge. Dette opmuntrer os yderligere i forfølgelsen af vores mål om at etablere 24 Re-Match fabrikker over hele verden.