Multipler kan være et godt værktøj at benytte i ens analyse af aktier. Dette gælder ikke kun minibørs-aktier, men også aktier noteret på hovedbørsen.

For aktier noteret på minibørserne er det ofte omsætningen, som man kan tage udgangspunkt i, da de fleste selskaber ikke leverer overskud endnu. Derfor kan man tage fat i multipler såsom P/S ratio og omsætningsmultiplen. For SaaS-virksomheder kan også ARR-multiplen benyttes, hvor man bl.a. kan perspektivere til The SaaS Capital Index.

Læs også: The SaaS Capital Index.

ARR-multipel

ARR er blevet et velkendt term på den danske vækstbørs, da der er kommet mange såkaldte SaaS-selskaber ind på børsen. ARR står for Annual Recurring Revenue, og beskriver altså en tilbagevende omsætning (abonnement).

En tilbagevendeomsætning er i mange tilfælde mere tiltrækkende end en omsætning, som skal ud og hives hjem igen hvert år. Derfor kan det give god mening, at sætte de forskellige SaaS-selskaber op imod hinanden gennem ARR-multiplen, da deres omsætning alle er baseret på abonnementsindtægter.

ARR-multiplen findes ved at sætte selskabets ARR op imod markedsværdien. Et selskab, som har en ARR på 20 mio. kroner og en markedsværdi på 200 mio. kroner vil dermed have en ARR-multipel på 10x. Ved seneste opdatering af The SaaS Capital Index, havde selskaberne på indekset en gennemsnitlig AR-multipel på 16,9x. Dette svarer til en tangering af den tidligere ATH på indekset, hvilket dermed indikerer, at SaaS-sektoren handles på ATH-niveau.

P/S ratio

P/S-ratioen beskriver forholdet mellem markedsværdien og omsætningen. Hvis et selskab f.eks. har en markedsværdi på 50 mio. kroner og omsætter for 10 mio. kroner, har selskabet en P/S-ratio på 5x. P/S-værdien beskriver dermed, hvor meget du betaler for en krone af omsætningen.

Hvis et selskab har en høj P/S-ratio, vil markedet som regel forvente en stigende omsætning i fremtiden. Derfor har selskaberne på First North børsen generelt en væsentlig højere P/S-ratio end selskaberne på C25-indekset.

P/S multiplen tager dermed kun udgangspunkt i omsætningen, og inddrager ikke variabler som gæld og likviditet.

Omsætningsmultipel

Modsat P/S-ratioen, sættes omsætningen her i relation til den såkaldte enterprise value. Enterprise value beskriver den mest nøjagtige værdi af virksomheden, da gælden og likviderne er inddraget. Enterprise value kan findes på denne måde: Markedsværdi + gæld – likvider.

Omsætningsmultiplen tager dermed højde for selskabets kapitalstruktur, og kan derfor give et bedre indblik i værdiansættelsen. P/S ratioen tager ikke højde for selskabets kapitalstruktur, hvorfor selskaber med meget nettogæld vil blive overvurderet og selskaber med overskudslikviditet vil blive undervurderet. Derfor er det en god idé at inddrage andre multipler end P/S ratio i ens analyse.

Eksempel – Donkey Republic

Baseret ud fra lukkekursen torsdag d. 24. september, har Donkey Republic en markedsværdi på omkring 155 mio. kroner. I 2021 forventer Donkey Republic at nå en omsætning på 30-32 mio. kroner, hvorfor jeg vil tage udgangspunkt i en forventet omsætning på 31 mio. kroner.

Donkey Repuplic handles derfor til en forventet P/S-ratio(2021) på 5x.

For at beregne omsætningsmultiplen skal der kigges lidt nærmere på regnskabet. I halvårsregnskabet for 2021 fremgik det, at Donkey Republic har en gæld på 24 mio. kroner og likvide midler på 92,9 mio. kroner. Når disse variabler er defineret, kan vi regne os frem til, at Donkey Republic handles til en forventet omsætningsmultipel(2021) på 2,78x ud fra lukkekursen d. 24. september.