Der er mange SaaS-selskaber på den danske vækstbørs. Her kan blandt andet nævnes Agillic, Digizuite, Hypefactors, Impero, Konsolidator, MapsPeople, OrderYOYO, RISMA, Relesys, SameSystem m.fl.

For at sammenligne disse selskaber, som er bygget op omkring en abonnementsforretning, er The SaaS Capital Index relevant at følge. Dette indeks består af en række SaaS US-noterede virksomheder, og beregner en gennemsnitlig ARR-multipel mellem selskaberne. Det er dog vigtigt at bemærke, at der på The SaaS Capital Index befinder sig større virksomheder såsom Zoom, Unity og Adobe. Den gennemsnitlige market cap er på over 12 mia. USD, hvorfor virksomhederne er meget større end minibørsselskaberne, og ikke direkte sammenlignelige. Dertil rapporterer de danske SaaS-selskaber forskelligt på ARR, der ligeledes gør dem mindre sammenlignelige.

De seneste tal fra The SaaS Capital er blevet offentliggjort, og her fremgår det, at ARR-multiplen er faldet til sit laveste niveau i år. Vi skal helt tilbage til december 2016 for at finde en lavere ARR-multipel på The SaaS Capital Index. Ved udgangen af november 2022 var ARR-multiplen på 6,3x, og er dermed faldet tilbage fra 6,8x, som var multiplen ved udgangen af oktober 2022. Ved udgangen af 2021 var ARR-multiplen på The SaaS Capital Index på 13,7x, hvorfor multiplen nu er mere end halveret gennem året.