Der er mange SaaS-selskaber på den danske vækstbørs. Her kan blandt andet nævnes Agillic, Digizuite, Hypefactors, Impero, Konsolidator, MapsPeople, OrderYOYO, RISMA, Relesys, SameSystem m.fl.

For at sammenligne disse selskaber, som er bygget op omkring en abonnementsforretning, er The SaaS Capital Index relevant at følge. Dette indeks består af en række SaaS US-noterede virksomheder, og beregner en gennemsnitlig ARR-multipel mellem selskaberne. Det er dog vigtigt at bemærke, at der på The SaaS Capital Index befinder sig større virksomheder såsom Zoom, Unity og Adobe. Den gennemsnitlige market cap er på over 13 mia. USD, hvorfor virksomhederne er meget større end minibørsselskaberne, og ikke direkte sammenlignelige.

De seneste tal fra The SaaS Capital er blevet offentliggjort, og her fremgår det, at ARR-multiplen nu er på sit laveste niveau siden starten af 2017. Ved udgangen af august 2022 er ARR-multiplen på 6,8x, hvilket er det laveste niveau siden udgangen af januar 2017, hvor multiplen ligeledes var 6,8x. Ved udgangen af 2021 var ARR-multiplen på The SaaS Capital Index på 13,7x, hvorfor multiplen nu ca. er halveret.