Der er mange SaaS-selskaber på den danske vækstbørs. Her kan blandt andet nævnes Agillic, Digizuite, Hypefactors, Impero, Konsolidator, MapsPeople, OrderYOYO, Penneo, RISMA, SameSystem m.fl.

For at sammenligne disse selskaber, som er bygget op omkring en abonnementsforretning, er The SaaS Capital Index relevant at følge. Dette indeks består af 68 SaaS US-noterede virksomheder, og beregner en gennemsnitlig ARR-multipel mellem selskaberne.

De seneste tal fra The SaaS Capital er netop blevet offentliggjort, hvor det fremgår, at ARR-multiplen tangerer den tidligere all time high på indekset på 16,9x.

Læs også: The SaaS Capital Index.