SameSystem offentliggjorde i fredags en række spændende nyheder med fokus på at tilpasse omkostningsbasen gennem en tilpasning af organisationen.

Selskabets tidligere stifter Henrik Ritlov indsættes som midlertidig CEO, og i tillæg ønsker ledelsen at afdække selskabets synergimuligheder i en ny strategisk konstellation, herunder ved evt. fusion eller salg af virksomheden.

Efter en vurdering af markedsudviklingen og den nuværende omkostningsudvikling, har selskabets bestyrelse truffet en række beslutninger, der på den korte bane skal styrke likviditeten i selskabet og på den længere bane sikre en styrket vækstplatform:

  1. Ændring i ledelsen – Henrik Salicath stopper og forhenværende CEO og stifter, Henrik Ritlov indsættes som midlertidig CEO.
  2. Strategiproces – afdække mulighederne for eventuel fusion eller salg af selskabet.
  3. Driftsomkostninger – fortsætte linjen med at reducere omkostningsbasen.

SameSystem kommenterer, at de igangsatte tiltag og den tilkendegivet kapitaltilførsel fra Vækstfonden og hovedaktionæren Ritlov ApS sikrer den fremtidige drift frem til minimum andet kvartal af regnskabsåret 2022/23.

SameSystem fastholder forventningerne til regnskabsåret 2021/22, og forventer således at opnå en ARR på 59,5 mio. kroner ved udgangen af regnskabsåret 2021/22.