Scandion er et biotekselskab, hvis primære fokus er at udvikle lægemidlet SCO-101, som skal modvirke kemoterapi resistens. Her skal Scandion som alle andre igennem tre faser forud en eventuel godkendelse af deres lægemiddel.

Scandion har to forskellige studier, som er i henholdsvis fase 1b og fase 2. Fase 1 studierne har til formål at finde ud af, hvilke doser et lægemiddel kan indtages uden at skabe større bivirkninger. Her har Scandion modtaget resultater fra 92 individer, som frivilligt har modtaget SCO-101. Resultaterne herfra kan ses i billedet nedenfor.

Scandion er i gang med fase 1b studier i deres PANTAX studie, der fokuserer på bugspytkirtelkræft. Dette gøres for at sikre nok data til at kunne ansøge om at begynde fase 2 studier.

Scandion har studiet CORIST, som på nuværende tidspunkt er i fase 2. CORIST studiet er målrettet metastatisk tyktarmskræft. I fase 2 studierne bliver en større mængde individer, der har den pågældende sygdom behandlet med lægemidlet. Formålet med dette er at dokumentere effektiviteten samt skabe yderligere data for sikkerheden. Gennem fase 2 studierne ønsker man at finde den terapeutiske effekt af lægemidlet. Dataene fra fase 2 studierne danner grundlag for at kunne ansøge om fase 3 studier.

Fase 3 studierne er de afsluttende studier for et lægemiddel, hvor der efter en godkendelse heraf kan ansøges en såkaldt New Drug Application. Gennem fase 3 studierne skal man dokumentere effekten i en større patientgruppe. Det gøres for at skabe en tilpas lille statistisk usikkerhed for behandling med lægemidlet.

Scandion forventer at få data fra deres to studier i løbet af Q2/Q3 i indeværende regnskabsår. Såfremt dataene herfra er positive som hidtil indikeret, kan Scandion gå videre til henholdsvis fase 2 for PANTAX studiet og fase 2/3 for CORIST studiet