Scandion Oncology står med et kapitalberedskab på 77,6 mio. kroner ved indgangen af 2023, der skal finansiere forskningen gennem det kommende år, hvor der venter flere store milepæle for selskabet.

Året 2023 har allerede budt på flere store milepæle for Scandion Oncology, hvor de blandt andet har sat fokus på et nyt forskningsområde indenfor blodkræft/hæmatologi. Her det mere specifikt Acute Myeloid Leukemia (AML), som er et lovende område at udforske med henblik på at mindske kemoterapiresistensen ved hjælp af SCO-101.

I de mere etablerede studier er der også blevet præsenteret lovende data i PANTAX-studiet, hvor der er blevet præsenteret topline resultater fra fase 1b studiet. De endelige resultater for fase 1b studiet forventes at blive evalueret og offentliggjort, når patienter har været igennem deres behandlingsforløb og opfølgningsperiode.

I CORIST påbegyndte Scandion Oncology i oktober 2022 tredje del af fase 2 studiet, hvor der forventes at blive offentliggjort top-line resultater i Q3 2023. Tredje del af fase 2 har til formål at vise sikkerheden og tolerancen, når SCO-101 og FOLFIRI gives i kombination på dag 1 og dag 6, mens der kun gives FOLFIRI på dag 2-4 ved hver behandlingscyklus. Baseret på tidligere data forventer Scandion Oncology, at dette doseringsinterval giver et bedre resultat end observeret tidligere ift. effektivitet og tolerance. Scandion Oncology forventer at kunne starte fjerde del af CORIST fase 2 studiet inden udgangen af 2023.

Scandion Oncology ser dermed ind i flere begivenheder gennem 2023, som allerede har budt på flere nyheder fra selskabet. Den 26. maj 2023 vil selskabet offentliggøre kvartalsrapport for første kvartal af 2023.