Scandion Oncology meddelte i går, at de ønsker at hente 93,7 mio. SEK, hvoraf omtrent 80% er fortegnet af eksisterende ejere og nye investorer.

Scandion vil benytte kapitalen til at fordoble markedspotentialet for SCO-101 indenfor metastatisk tyktarmskræft.

Scandion vil udvide deres kliniske forsøg til også at omfatte RAS muterede patienter. Ved at inkludere denne patientgruppe, kan Scandion Oncology dække næsten alle patienter med metastatisk tyktarmskræft med deres lægemiddel SCO-101. Derudover skal kapitalen også bruges til at undersøge mulighederne for SCO-101 i kombinationsterapi indenfor immunterapi og kemoterapi.

Dertil skal det være med til at gøre selskabet interessant for institutionelle investorer og skabe en forudsætning for en oprykning til hovedmarkedet. Der bliver udbudt op til 10.711.848 nye aktier til en pris på 8,75 SEK per aktie. Tidsplanen for emissionen fremgår af billedet øverst. Med kapitaludvidelsen sikrer Scandion Oncology deres drift ind i 2024.

I denne forbindelse udtaler CEO, Bo Rode Hansen:

We are delighted to being able to raise additional capital to fund our long-term planning and execution of our strategy. In this way we can create the most value from our compounds, first and foremost by approximately doubling the commercial potential for SCO-101. This will be a very important element in our long-term value creation.