Scandion Oncology har udviklet lægemidlet SCO-101. Det er en tablet, som skal indtages sammen med kemoterapien for at modvirke resistens.

Der, hvor Scandion Oncology er tættest på en kommercialisering af SCO-101, er indenfor metastatisk tyktarms kræft. Den kræftmedicin, som SCO-101 bruges i kombination med, hedder FOLFIRI, som indeholder cellegiften Irinotecan, der især hæmmer kræftcellers vækst. De patienter der behandles, er blevet resistente mod FOLFIRI – dvs at patienterne ikke længere får gavn af kræftmedicinen. Det kan SCO-101 ændre på, så patienter igen kan få gavn af FOLFIRI. Studiet, som fokuserer på denne behandlingsform, hedder CORIST.

I denne kombinationsbehandling har Scandion Oncology bevist og udtaget patent på en unik Mode of Action (MoA) eller virkemåde, om man vil. Da Scandion Oncology afholdt sin kapitalmarkedsdag i september, forklarede selskabets CEO, Bo Rode Hansen hvordan denne unikke MoA for SCO-101 fungerer.

Billedlig talt skal du forestille dig en sø nedenfor et vandfald, hvor der er tilgang af vand fra nogle åer hvor vandet flyder ind og hvor vandet render ud igen igennem nogle åer. Det betyder at der hele tiden er en bestemt mængde vand i søen. Her er vandet i søen cellegiften Irinotecan. SCO-101 på en måde der kan øge mængden af cellegift mod kræftcellerne. Det svarer til at SCO-101 kan åbne for sluserne så der bliver en større tilstrømning af vand ned i søen samtidig med, at SCO-101 lukker nogle af åerne af, så der ikke er lige så store mængder vand, som forlader søen. Det betyder i billedet, at der opbygges en større mængde vand i søen – altså behandling, og dermed sikrer at behandlingen bliver så effektiv, som overhovedet muligt.

Scandion Oncology håber at kunne afslutte fase 2 studierne og påbegynde deres første fase 3 studier allerede i 2023. Ifm. fase 3 studierne vil Scandion Oncology også omlægge strategien fra last line treatment til second line treatment. Det betyder, at SCO-101 kan blive en del af behandlingsforløbet langt tidligere. Dette er også med til at gøre markedet for SCO-101 markant større.