Scandion Oncology har her til morgen leveret regnskab for tredje kvartal 2021.

Her kunne Scandion Oncology præsentere et negativt resultat på 15.3 mio. kroner. Selskabet er fortsat under en udviklingsfase, hvorfor der fortsat ingen omsætning er, og det dermed er forventet, at virksomheden har en negativ drift.

Gennem kvartalet har Scandion præsenteret en række nyheder. Heriblandt kan nævnes selskabets kapitalmarkedsdag, hvor der blev givet en opdatering på selskabets fremtidige strategi mod registrering. Derudover har Scandion fået tilladelse til at foretage kliniske forsøg i Tyskland som del af en internationalalisering af selskabet, og har samtidigt udvidet antallet af lokationer, hvor de udfører test. Efter regnskabsperiodens afslutning har Scandion meddelt, at resultaterne fra PANTAX fase 1b studierne først forventes i Q2-Q3 2022.

I forbindelse med regnskabet udtaler CEO, Bo Rode Hansen:

During the third quarter, Scandion Oncology has continued the transformation towards the Cancer Drug Resistance company according to the company’s strategy. We completed the first Capital Markets Day where we conveyed the strategy for the registrational path to market of our clinical programs.

Scandion Oncology har i løbet af kvartalet også fået patent på den unikke Mode of Action (MoA), som er fundet ved SCO-101 gennem deres CORIST studier.

Selskabet har en kontantbeholdning på 117,4 mil. DKK., hvorfor der ikke er udsigt til at kontantbeholdningen er opbrugt indenfor den nærmeste fremtid. Klokken 10.00 afholder Scandion Oncology en telekonference, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til selskabet.