Shape Robotics har i dag præsenteret en succesfuld og fuldtegnet rettet emission, hvor der udstedes lidt over 1 mio. nye aktier á ca. 35 kr. til en mindre gruppe af indenlandske og udenlandske investorer, herunder også Fundamental Fondsmæglerselskab.

Shape Robotics annoncerede tidligere på året, at selskabet forfulgte en rettet emission i niveauet 30-35 mio. kroner for at finansiere vækst og investere i selskabets langsigtede strategi frem mod 2027, der inkluderer en ambition om at nå en omsætning på 1 mia. kroner og en EBITDA i niveauet 12-15%. Denne emission er nu succesfuldt gennemført, og de rejste midler skal primært finansiere selskabets ekspansionsplaner og udvikling af nye produkter i fællesskab med partnere og bygge videre på et voksende markedsmomentum for Shape Robotics.

Fundamental Fondsmæglerselskab, der investerede i Shape Robotics i både 2022 og igen i 2023, er også med i emissionen i denne omgang. Fundamental Fondsmæglerselskab har fortsat stor tillid til ledelsen og store forventninger til Shape Robotics’ fremtid.

Med en forventning om en omsætning på minimum 300 mio. kroner og EBITDA på minimum 25 mio. kroner i indeværende regnskabsår ser Shape Robotics ind i en 3-4 årig periode, hvor den fastlagte strategi skal udfoldes til et niveau, hvor 2027-omsætningen når en milliard kroner. CEO for Shape Robotics, André Fehrn udtaler:

Med hovedmarkedsnotering, stærke partnere, gennemført opkøb i Polen og en sund og profitabel drift har vi nu skabt en effektiv organisation, der adresserer et marked i vækst. Efterspørgslen er akut og voksende, og vi står rigtig godt placeret til at vinde store markedsandele. Derfor giver det mening, at vi nu rejser vækstkapital sammen med langsigtede, nye og gamle investorer, som med dagens emission kan tælles blandt vores cirka 5000 andre investorer. Bestyrelsen og ledelsen vil med den tilførte kapital i de kommende år fortsat udrulle den nye vækststrategi frem mod vores ambitiøse, men realistiske 2027 målsætninger om en omsætning på en milliard kroner.