Shape Robotics er i en travl periode, hvor de netop har gennemført en emission, der skal accelerere væksten, og samtidig er på vej til en ny milepæl gennem en notering på hovedbørsen.

I en Q&A med Shape Robotics’ CEO, André Fehrn, sætter vi derfor fokus på selskabets netop overståede emission samt skiftet til hovedbørsen, der ofte kan give anledning til spørgsmål. I den vellykkede emission hentede Shape Robotics ca. 36,9 mio. kroner efter omkostninger, mens udbuddet oplevede en overtegning på ca. 50%.

Emissionen oplevede dermed en stor opbakning, hvilket sikrede, at Shape Robotics fik kapital til at gennemføre de planer, de beskrev ifm. udbuddet af de nye aktier, der blev udbudt i kurs 18. Shape Robotics beskrev bl.a., at kapitalen først og fremmest skal bruges på at etablere lokale salgsafdelinger i attraktive markeder med stor efterspørgsel på uddannelsesteknologi. Jeg har dog spurgt André Fehrn, om han vil uddybe for os, hvorfor Shape Robotics gennemførte en emission på nuværende tidspunkt, hvor kapitalmarkedet desuden ikke er det nemmeste:

Selskabet oplevede stor interesse for sine produkter, og ledelsen havde identificeret meget attraktive projekter og kommercielle muligheder navnlig på nye geografiske markeder, som det ville være relevant for Shape Robotics at forfølge som led i en accelerering af selskabets internationale ekspansion. En sådan accelerering af Shape Robotics’ internationale ekspansion vil imidlertid kræve betydelige investeringer, som selskabets daværende kapitalberedskab ikke muliggjorde, og ledelsen vurderede at tidsperspektivet i hvornår vi påbegyndte ekspansionen var væsentlig for en eventuel succes. Det var ledelsen og bestyrelsens antagelse, at der var opbakning fra investorer til at accelerere ekspansionen, og valgte derfor at gennemføre en emission, på trods af et svært kapitalmarked.

Hvilke nye markeder er særligt interessante at erobre med frisk kapital?

EU har indikeret et fortsat fokus på digitalisering, i hvert fald frem til 2030, hvorfor lande i EU, navnligt Sydøst- og Østeuropa er vores fokusområder. Vi tror på, at den investering vi har fået nu, vil sætte virksomheden i stand til at replikere vores succes fra Rumænien i andre udvalgte lande såsom Polen, Bulgarien og Moldova – i ikke-prioriteret rækkefølge.

Det er lande / områder, som ligesom Rumænien, investerer massivt i generel digitalisering samt anvendelse af mere teknologi i uddannelsessektoren, herunder også at opføre teknologilokaler med robotteknologi, 3D printer, interaktive tavler og lignende. Så man kan lidt populært sige, at de lande i EU som har det største ”gap” fra nuværende digitaliseringsniveau til det gennemsnitlige niveau i EU, er der, hvor vi ser det største potentiale på den korte bane.

Hvilken rolle spiller opkøb for Shape Robotics’ vækststrategi?

Det har gjort en stor forskel historisk set. Ved opkøbet af StoryKids (nu Shape Robotics Rumænien) skiftede vi salgsstrategi, og begyndte at tilbyde eller designe ”turn-key-solutions”, altså STEAM-labs eller SmartLabs. Det ”hamskifte” eller ændring i salgsstrategien var egentlig starten på den vækst vi ser nu, som gav os mulighed for at tilbyde en mere komplet produktpakke til skoler og uddannelsesinstitutioner, men også har givet os organisk vækst med salg af vores egenudviklet produkter, qua de nye strategiske partnerskaber med større distributører og teknologivirksomheder vi har fået det sidste års tid. Det andet opkøb vi lavede i 2022, selskabet Video Technic Systems, har styrket vores distributionsnetværk, og så har vi fået nogle rigtig dygtige medarbejdere ind, der er eksperter i salg til den offentlige sektor.

Vi holder løbende øje med virksomheder der kan styrke vores vækststrategi, eller har produkter/services, der er komplementære til vores produktportefølje, særligt i nye ekspansionsmarkeder, og melder naturligvis til markedet når, eller hvis, der er nogle konkrete emner, som vi ønsker at inddrage i koncernen.

Hvad vil ændre sig for Shape Robotics, når I forventeligt skifter til hovedbørsen i 2023?

Som helt naturligt step efter en vækstbørs, ligger hovedmarkedet. Det har vi altid haft som ambition. Vi mener at selskabets organisation, vores resultater og vores forventet vækst gør, at vi er klar til hovedmarkedet. Vi ser muligheder for Shape Robotics på hovedmarkedet i forhold til eventuelle fremtidige opkøb, hvor hovedmarkedet er nemmere at ”forstå” fremfor en lokal vækstbørs for udenlandske investorer, der eventuelt skal afhænde deres aktier i et unoteret selskab, mod et bytte med aktier i Shape Robotics. Derudover har vi en forhåbning om, at hovedmarkedet vil tiltrække institutionelle investorer, og være en ”blåstempling” af selskabet.

Kan I sige mere om, hvornår på året I forventer at kunne gennemføre et børsskifte?

Vi er så småt begyndt på prospektet og IFRS-konverteringen. Det er vores klare ambition, at vi kan være klar til at selskabet kan rykke op på hovedmarkedet i slutningen af 2023, men timingen afhænger også af Finanstilsynet og Nasdaqs godkendelse og eventuelle bemærkninger til prospektet og tidspunkt for opnotering.

Konklusion

André Fehrn kom med relativ få ord vidt omkring tankerne bag selskabets seneste emission samt den nuværende situation for oprykningen på hovedbørsen. Ifølge André vil dette skifte først finde sted i slutningen af året, hvis processen følger selskabets ambitioner. På nuværende tidspunkt er Shape Robotics dog i gang med forbedrelserne til skiftet, som indebærer prospektudarbejdelse samt IFRS-konvertering.

I dag står Shape Robotics overfor nogle spændende og attraktive muligheder i Europa, som var årsagen til den netop overståede emission. Rumænien har været, og er, et centralt marked for Shape Robotics, og med frisk kapital på hånden er målet nu at kopiere succesen til lande som Polen, Bulgarien og Moldova. Disse områder investerer massivt i digitalisering, som Shape Robotics skal kapitalisere på. Opkøb kan potentielt blive en del af denne vækstplan, hvis selskabet ser oplagte muligheder.

Shape Robotics er altså på et spændende tidspunkt på sin vækstrejse, hvor en hovedbørsnotering skal give en blåstempling af selskabet, også overfor institutionelle investorer. Jeg vil anbefale at læse de enkelte svar i ovenstående Q&A, hvis du har interesse for nuværende situation ift. vækstrejsen samt skiftet til hovedbørsen i København.

Hvis du har spørgsmål til Shape Robotics om alt fra produkt, forretning, strategi, målsætninger eller lignende, må du endelig sende dem til os, så vil vi videreformidle spørgsmålene til selskabet og vende tilbage med svar.