SPENN Technology kunne ifm. deres H1 regnskab fortælle, at de er tæt på break-even i Zambia, hvilket skyldes deres nye tiltag samt synergierne mellem SPENN Zambia og Kazang.

Produktet SPENN Saver+ blev lanceret i løbet af Q2, og har været med til at accelerere væksten yderligere. SPENN Zambia er i løbet af det første halvår vækstet mere end 600% YoY. Synergierne omfatter indtil videre bl.a. at dele kontor samt adgang til distributionsnetværket. Gennem H2 2022 forventer SPENN, at man kan implementere SPENN Agent app til Kazangs såkaldte ”Vendor Terminals”. Når dette bliver lanceret, forventer SPENN en markant øget vækst i nye brugere samt en større brug af den mere komplette service af allerede eksisterende brugere. Dertil forventes det, at Kazang opstiller 6.000 nye ”Vendor Terminals” gennem andet halvår i Zambia.

Der er ligeledes nye produkter på tværs af organisationen i pipelinen, der skal øge indtægterne til SPENN Technology og ekspandere økosystemet som selskabet tilbyder. Dette omfatter bl.a. et virtuelt Mastercard debet, der vil tilføje ekstra værdi til SPENNs økosystem.

SPENN forventer at kunne nå break-even i 2023 i Zambia samtidig med at fortsætte markedspenetreringen på andre markeder. Det er dog en omkostningsfuld proces, hvorfor SPENN forventer at skulle hente yderligere kapital til at finansiere vækstrejsen i løbet af andet halvår 2022.