Den 5. august udgav ABG Sundal Collier en opdateret commissioned report af SPENN.

Her fremgår det, at ABG forventer en omsætning på 80 mio. kroner samt et EBITDA på -20 mio. kroner i regnskabet for første halvår, der offentliggøres på torsdag. Der er tre emner, der bliver fremhævet af ABG gennem den 16 sider lange rapport. Det er kontantbeholdning, markedspotentiale samt usikkerheden forbundet med virksomheden.

Det er ikke en nyhed, at SPENN skal ud at hente penge i år, hvilket de også tidligere har udmeldt. SPENN havde ved udgangen af 2021 en kontantbeholdning på 16 mio. kroner, hvorfor ABG forventer, at SPENN skal hente kapital i tredje kvartal.

SPENN har på sine eksisterende markeder 8,5 mio. potentielle kunder, såfremt Uganda og Ghana inkluderes, er der tale om 15 mio. potentielle kunder, der ikke har adgang til en bank. Dertil er der mulighederne for at udvide til yderligere markeder, eller konkurrere med de etablerede banksystemer på de i forvejen etablerede markeder. Det fremhæves dog også, at der er en stor risiko forbundet med adoptionen af SPENN’s produkt i markederne.

ABG har som det oftest ses lavet en DCF-analyse til at beregne en fair value af SPENN aktien. Her er der lavet to forskellige scenarier. Det ene bygger på, at SPENN opnår succes med at etablere sig på markederne, mens det andet tager udgangspunkt i, at de ikke har succes. I successcenariet er fair value beregnet til 1,02 kroner per aktie, mens fair value i det andet scenarie er 0.