STENOCARE er noteret på den danske vækstbørs First North, efter selskabet oprindeligt blev noteret på Spotlight Stock Market. STENOCARE arbejder med medicinsk cannabis, og aktien har fået en god start på 2024.

Medicinsk cannabis er et relativt nyt område, hvorfor STENOCARE også kan pryde sig med den fine titel som markedsleder inden for deres segmenter af markedet.

STENOCARE blev det første danske selskab, der opnåede alle tre tilladelser til at dyrke, importere og håndtere medicinske cannabisolier under den danske forsøgsordning. Derudover blev STENOCARE det første danske selskab til at opnå godkendelse for et medicinsk oliebaseret produkt baseret på cannabis under selvsamme forsøgsordning, der har fungeret som en forsøgsordning for brugen af medicinsk cannabis siden januar 2018.

Hensigten med ordningen og de tilknyttede selskaber er ikke, at danskerne skal blive påvirkede af cannabis i højere grad, men at det kan supplere behandling på områder, hvor cannabissen viser sig mere effektiv end eksisterende medicin. STENOCARE kan altså anskues som en helt almindelig medicinudvikler med det tvist, at de arbejder med cannabissens mange egenskaber til at skabe de bedste behandlingsmetoder for patienterne.

Læs også: Freetrailer med god start på 2024: Aktien oppe +25% i år.

Hvor står selskabet i dag?

STENOCARE har den 14. marts 2024 offentliggjort deres årsregnskab for 2023, hvor der er mange interessante oplysninger. Først og fremmest at selskabet har ti  produkter, som de tilbyder på tværs af Danmark, Norge,  Tyskland, Storbritannien og Australien.

På nuværende tidspunkt er der fundet 40+ indikationer, hvor medicinsk cannabis kan have potentiale til at forbedre behandlingen. Målgruppen for STENOCARE er de patientgrupper, der anbefales af den danske Lægemiddelstyrelse, og inkluderer blandt andet sklerose, kroniske smerter og skader på rygsøjlen, hvorfor det generelt er en meget nødlidende patientgruppe, hvor STENOCARE henvender sig. Hvilke patientgrupper selskabet henvender sig til i de enkelte lande varierer dog en smule, da reguleringen af området varierer lidt fra marked til marked.

Går vi over og ser på regnskabstallene er det dog tydeligt at se, at der er tale om et yngre selskab i hastig udvikling. Gennem 2023 omsatte selskabet for 6,9 mio. kroner, mens der på bundlinjen var et tab på 17,6 mio. kroner. Ved udgangen af regnskabsåret havde selskabet 9,5 mio. kroner i likvide midler, der skal bære en del af vækstambitionerne fremadrettet.

Forventninger til 2024

STENOCARE forventer at kunne vækste ganske betragteligt i 2024, nærmere betegnet 117% på omsætningssiden, og løfte denne til niveauet 15 mio. kroner. Denne ambition tager udgangspunkt i, at selskabet har opnået godkendelser på nogle af de nævnte markeder gennem 2023, hvorfor det først er i 2024, at de effektiviseres på salgsfronten. Samtidig har selskabet fået godkendt et nyt produkt hos den danske Lægemiddelstyrelse i februar 2024 og har yderligere 1-2 nye produkter i pipelinen for 2024.

2024 bliver også året, hvor STENOCARE forventer at modtage tilladelse til at producere og sælge medicinsk cannabis som mængdevare fra deres produktionsfacilit i Randers  mod slutningen af året.

Selskabet forventer et mindre tab på bundlinjen for året, sammenlignet med 2023, og forventer oveni købet at være tæt på break-even allerede i fjerde kvartal 2024, hvilket vil være et kæmpe skridt at tage for en så ung organisation med stort fokus på vækst.

På gældssiden har selskabet indgået aftaler og refinansieret denne gennem 2023, hvorfor der nu kun er udestående gæld for 5,4 mio. kroner i konverterbare lån. Det betyder i grove træk, at låneren kan konvertere gælden til aktier i STENOCARE, og STENOCARE i det tilfælde ikke skal tilbagebetale gælden på anden måde end at udstede nye aktier, hvilket vil udvande eksisterende aktionærer.

En god start på året

STENOCARE har haft en god start på året, hvor selskabsmeddelelserne omhandler gældssituation, der bød på en refinansiering, en godkendelse på det danske marked og en nyhed om, at et nyt produkt er klar til at blive lanceret på det australske marked.

Det kan på mange områder siges at være en godkendt start på året, hvor organisationen lever op til de ellers ambitiøse forventninger, som der var stillet op på forhånd til selskabet. Det er også blevet belønnet blandt aktionærerne, hvor selskabet aktien er steget fra omkring kurs 2,7 til helt op over kurs 8 for en lukkekurs i løbet af året første tre måneder.

I første ombæring er der dog også set en profithjemtagning, hvor selskabets aktie er faldet tilbage til omkring kurs 5 før regnskabet den 14. marts. Aktionærerne var dog begejstrede for årsregnskabet, hvorfor aktien også steg lidt over 20% og lukkede over kurs 6 den 14. marts 2024. Zoomer vi lidt længere ud på kursgrafen, har aktien dog fortsat været udfordret de seneste år, hvor aktien er faldet omtrent 70% de seneste tre år.

STENOCARE står nu som en dansk markedsleder, der er på vej til at videreudvikle sig paneuropæisk, som reguleringen i de enkelte lande skrider frem. Særligt Tyskland har store muligheder, og er det seneste marked, som STENOCARE har opnået godkendelse til salg på. Tyskland har ambitioner om en fuld legalisering af medicinsk cannabis, og er det marked i Europa med størst potentiale.

For hele Europa forventes markedet blandt ledende eksperter at vækste med 67% årligt over de kommende år og have et samlet salg i industrien på 2,2 mia. euro i 2027, hvor STENOCARE står stærkt positioneret til at kapitalisere på denne store vækst.

Husk at der fortsat er risiko

STENOCARE arbejder under en forsøgsordning på det danske marked, der blev iværksat fra 2018 til 2021, og sidenhen modtog en forlængelse på fire år frem til 2025. Her er der en potentiel risiko for, at det ikke bliver forlænget, hvilket vil påvirke selskabet ganske negativt i Danmark. Det er blandt andet derfor, at STENOCARE fokuserer så kraftigt på udviklingen af nye markeder, og har ambitioner om at være til stede i 10 lande ved udgangen af 2025. STENOCARE sælger pt produkter i 5 lande.

På denne måde kan selskabet imødegå de risici, som er forbundet med de enkelte markeder, hvor det er den politiske diskurs, der styrer disse projekter. Der opleves fortsat på mange måder en stigmatisering af medicinsk cannabis, selvom det differentierer sig markant fra den cannabis, som opleves i gadebilledet.

Mange markeder betyder også mange reguleringer, hvor selskabet skal være manøvredygtige og opnå godkendelse på de specifikke markeder, tilpasse produktporteføljer og sørge for at have et stærkt juridisk team til at hjælpe med dette, da reglerne som sagt også hurtigt kan ændre sig.