Swiss Properties Properties præsenterede i går deres halvårsregnskab for regnskabsåret 2023, hvor de har færdiggjort overtagelsen af ejendom nummer 6 og 7 i porteføljen.

Swiss Properties Invest har dermed levet op til deres udmeldte forventning om at erhverve 6 til 8 attraktive kommercielle ejendomme i Schweiz, og er nu godt på vej til at levere på den guidance, som selskabet præsenterede ifm. sin børsnotering i 2022. Af regnskabet fremgår en omsætning på 14,4 mio. kroner i første halvår med et driftsoverskud på 7,7 mio. kroner og 4,4 mio. kroner på bundlinjen efter skat. Det medfører en indtjening per aktie på 1,98 kroner i perioden.

Swiss Properties Invest ejer nu ejendomme for 540 mio. kroner, og har en langsigteret gæld på 342,8 mio. kroner, som følge af finansieringen af ejendommene. Set på kortere sigt, er der gældsforpligtelser for 11,3 mio. kroner, mens de har en kontantbeholdning på 32,1 mio. kroner, samt tilgodehavender for 5,9 mio. kroner. Selskabet står dermed med et solidt finansielt beredskab og en profitabel drift af ejendommene.

Ifm. regnskabet kom der også yderligere oplysninger om en kommende emission, hvor bestyrelsen tidligere har fået tilladelse af eksisterende aktionærer til at foretage denne. Emissionen vil foregå til kurs 108,5, hvor der kan hentes op mod 241,4 mio. kroner, og minimum 25 mio. kroner, hvis den skal gennemføres. Emissionen vil ske som private placement.

Swiss Properties Invest ønsker med emissionen at åbne for køb af yderligere erhvervsejendomme i Schweiz, hvor de allerede har bevist, at de kan skabe en profitabel drift siden børsnoteringen. Jævnfør planen fra børsnoteringen er forventningen at nå en omsætning på 22,1 mio. kroner i 2023, hvoraf selskabet har realiseret 14,4 mio. kroner i første halvdel af året.