Brain+ kunne i august fortælle, at de har ansøgt tre forskellige legater, hvor igennem de kan modtage op til i alt 67 mio. kroner. I dag har Brain+ meddelt, at de har fået opbakning og er gået igennem den første evalueringsrunde på to af legatansøgningerne.

Det er gældende for EIC Accelerator grant ansøgningen om 60 mio. kroner og CO-PI legatansøgningen om 4 mio. kroner. Den tredje legatansøgning hos InnoBooster er fortsat i evalueringsprocessen, hvor der forventes et svar i fjerde kvartal 2023. Det endelig svar fra EIC Accelerator og CO-PI forventes ligeledes at komme i fjerde kvartal 2023.

Legaterne er søgt med henblik på at videreudvikle selskabets to mest modne løsninger inden for digital terapi; CST-Therapist Companion og CST-Home Care. Begge produkter er softwarebaserede tilbud, der kan bistå og skalere implementeringen og den terapeutiske brug af kognitiv stimulationsterapi til at forbedre kognitive funktioner hos personer med mild til moderat demens.

Brain+ modtog følgende kommentarer fra en af evaluatorerne:

Cognitive Stimulation Therapy (CST) is one of the most promising treatments for people with mild to moderate dementia and as such it outperforms most of the psycho-social therapies that are common practice today. It has the potential to create new markets that are practically nonexistent or underdeveloped, when considering software as a service in the home health care market.

The timing for this innovation is perfect in terms of societal-, science- and technology trends. The market (numbers of people affected) will keep on growing and for the foreseeable future there are no other therapies (pharmaceutical or other) that can bring alleviation for this target group. At best, CST will be further enhanced by other innovations in this health sector.