Swiss Properties Invest har som navnet antyder deres kommercielle aktiviteter i Schweiz, og handles under tickeren SWISS.

De seneste år har budt på hurtige rentestigninger, der medfører et øget pres på gældsramte økonomier. I euroområdet er der en offentlig gældsgrad på 90,9% af BNP, i USA 129%, mens der i Schweiz kun er en offentlig gældgrad på 41,4%.

Den offentlige gældsgrad i Schweiz er mindsket siden finanskrisen, hvor den i 2008 var på 44,8%. I eurozonen var den offentlige gældsgrad på 69,6%, mens den i USA var på 67,5%. Schweiz har altså ikke optaget gæld i samme hastige niveau, som der er oplevet i eurozonen og USA, mens der har været lave renter. Det betyder også, at økonomien bliver ramt mildere af de stigende renter.

Derudover har Schweiz haft en markant lavere inflation end store dele af verdenen. Inflationen toppede i februar 2023, hvor den var på 3,4%. Fra juni til og med november har inflationen været under 2%. Den schweiziske rente er derfor ikke hævet til mere end 1,75%. Det giver schweiziske selskaber en fordel, når der sammenlignes med store dele af resten af verdenen. Den stærke økonomi har også afspejlet sig i en stærk valuta, der siden finanskrisen er steget med over 70% sammenlignet med den danske krone. Dette kan være med til at skabe et merafkast for danske investorer, da Swiss Properties Invests daglige drifte foregår i Schweizerfranc.

Denne økonomiske stabilitet er vigtig for et ejendomsselskab, hvor lånerenten har stor indvirkning på både værdiansættelse af aktiver og profitabiliteten af driften. Dette skyldes, at store ejendomsinvesteringer ofte er gældsfinansierede.

Swiss Properties Invest er ved at operere på det schweiziske marked bedre stillet end mange sammenlignelige selskaber på andre markeder. Et af opkøbskriterierne for Swiss Properties Invest er, at investeringsejendommene skal være erhvervsejendomme med stærke lejere og en forrentning på 4,5% ved en optimeret drift af lejemålet. Dette mål har alle 8 erhvervede ejendomme levet op til, mens flere også har en forrentning på omkring 6%.