Trophy Games har i dag offentliggjort en kvartalsopdatering for første kvartal af 2023, som fortsat afspejler selskabets fokus på profitabilitet.

I årets første tre måneder har Trophy Games realiseret en omsætning på 11,3 mio. kroner, hvilket svarer til et fald på 17% ift. samme periode sidste år. Målt på EBITDA voksede resultatet til 1,9 mio. kroner svarende til en vækst på 40%, hvorfor selskabet har optimeret sin EBITDA-margin. I kvartalet realiserede Trophy Games desuden et positivt EBT-resultat på 0,5 mio. kroner sammenlignet med et negativt EBT på 1,5 mio. kroner i samme periode sidste år.

Den positive udvikling i selskabets marginer kan særligt tilskrives selskabets reducerede omkostninger til markedsføring. I perioden på seks måneder fra fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022 brugte Trophy Games 9,9 mio. kroner på markedsføring, hvilket er faldet til 3,6 mio. kroner over de seneste seks måneder. Det har resulteret i forbedrede resultater på bundlinjen, men lavere omsætning.

Med lanceringen af Shipping Manager og den forventede lancering af Train Manager i juni 2023, forventer Trophy Games stabil vækst i resten af året. Shipping Manager har allerede performet godt med en månedlig omsætning, der i maj forventes at overstige 700 tusinde kroner, hvilket overgår det første og største spil i serien, Airline Manager. Indtil lanceringen af The Ranchers i starten af 2024, er selskabets primære fokus rettet mod skalering af selskabets transportserie samt opkøb af nye selskaber.

Ved udgangen af første kvartal havde Trophy Games en kassebeholdning på 29,1 mio. kroner samt ingen gæld. Det stiller Trophy Games i en god position til potentielle opkøb, hvor de i første kvartal desuden annoncerede opkøbet af Idle Necromancer og ZR fra Goathamster.