Scandinavian Medical Solutions har i dag offentliggjort sin halvårsrapport for det skæve regnskabsår 2022/23, hvor selskabet har leveret en organisk vækst på 85,14%.

Således har Scandinavian Medical Solutions realiseret en omsætning på 96,2 mio. kroner i regnskabsårets første seks måneder. Væksten drives især af selskabets hovedforretning, køb og salg af brugt højkvalitets billeddiagnostisk udstyr. Samtidig vækster selskabets øvrige forretningsområder, Parts & After Sales samt Rental Solutions også hurtigere end først kalkuleret. Den solide vækst i hovedforretningen skyldes et marked i fortsat vækst bl.a. i udviklingslande, samt salg til nye kunder og et betydeligt mersalg hos eksisterende kunder.

Målt på EBITDA har Scandinavian Medical Solutions realiseret et resultat på 14,4 mio. kroner, hvilket svarer til en vækst på 146%. Dermed har Scandinavian Medical Solutions forbedret driften og optimeret sine marginer, så de i første halvår har realiseret en EBITDA-margin på 15% mod 11,3% i samme periode sidste år.

Scandinavian Medical Solutions har allerede to gange i indeværende regnskabsår opjusteret sine forventninger. Senest blev selskabets guidance opjusteret i maj måned, hvor de i dagens regnskab bekræfter denne guidance. Dermed forventer Scandinavian Medical Solutions i 2022/23 at nå en omsætning i intervallet 150-165 mio. kroner samt et EBITDA i intervallet 18,5-20,5 mio. kroner.

Administrerende direktør hos Scandinavian Medical Solutions, Jens Krohn udtaler ifm. dagens halvårsrapport:

Vi har haft et travlt første halvår, med en imponerende vækst i omsætning sammenlignet med samme periode i sidste regnskabsår. Væksten drives især af vores hovedforretning – køb og salg af brugt billeddiagnostisk udstyr – samtidig vækster vores to øvrige forretningsområder hurtigere end oprindeligt kalkuleret. Vi har nu en styrke og størrelse i branchen, som kun ganske få på det europæiske marked kan matche, hvilket giver os nogle helt unikke muligheder for vores fremtidige vækst.